Archives for 2013

Kick off Sportdorp Hippolytushoef.

Sportdorp Hippolytushoef: Vitale kern voor álle leeftijden

De subsidie aanvraag “Sportdorp Hippolytushoef” is 1 Juli jongstleden gehonoreerd. Hierdoor zijn de betrokkene organisaties weer een stap dichterbij hun doelstelling om het sport- en beweegaanbod aan te passen op de behoefte van de inwoners van Hippolytushoef.

In het weekend van 20-21 september zal Sportdorp Hippolytushoef echt van start gaan.
Op 20 september zal de officiële kick off van Sportdorp Hippolytushoef plaatsvinden. Op deze avond zullen de genodigden van de sportverenigingen en raadsleden een lezing krijgen over het belang van bewegen voor alle doelgroepen en over de voorbeelden van succesvolle sportdorpen in Groningen.

Op 21 september is er een Sportfair voor alle inwoners. In en rond het sportcentrum Wieringen is een gevarieerd sport- en beweegaanbod voor alle leeftijden. Vanaf 11.00 uur tot 16:00 bent u welkom en kunt u misschien zelf ook een stap maken naar een beweeglijk en sportief leven.

Gedurende de looptijd van het project , 24 maanden, zal er een beweegaanbod gerealiseerd worden dat echt vraaggericht is en uitgevoerd gaat worden in samenwerking met de stichting Sportcentrum Wieringen en de sportverenigingen in Hippolytushoef. Het zorgcentrum Noorderlicht, de Omring, sportcentrum Hippogym, de LSBO, Wonen Plus Welzijn en het zwembad de venne zijn ook partners in dit project.

Voor meer informatie:
Sportservice Schagen
Katinka Wiltenburg 0224-214774
sportdorphippo@sportserviceschagen.nl
www.sportdorphippo.nl

Verlichting (persbericht)

Weer een mijlpaal voor de Sporthal Wieringen – Stichting Sportcentrum Wieringen.
De vervanging van de verlichting in de sporthal en gymzaal ter verbetering van de spelconditie is afgerond.
Al eerder was de vloer van de sporthal vervangen. Die voldoet uitstekend; een ieder is enthousiast en maakt er graag en veelvuldig gebruik van.
Daarnaast had de Stichting Sportcentrum Wieringen (SSW) een uitdrukkelijke wens aangaande de verbetering van de verlichting. Die was verouderd en voldeed niet meer aan de normen van de IOC/ NSF. Bovendien kan met de vervanging een enorme bezuiniging in kosten worden gerealiseerd. Na een brede oriëntatie in de markt hebben wij de nieuwe verlichting van Lumeco uitgekozen als de beste oplossing. De lichtsterkte wordt daarmee met 20% uitgebreid, waardoor de sporthal en de gymzaal weer optimaal geschikt zijn voor wedstrijdsport. Bovendien zijn deze lampen energiezuinig, waardoor de exploitatiekosten na de terugverdientijd van slechts 3 jaar enorm kunnen worden verlaagd. Wij hebben de woningbouwvereniging Beter Wonen bereid gevonden om voor ons de investering te financieren. Dit ziet de SSW wederom als een bevestiging voor het nog immer groeiend draagvlak voor het Sportcentrum Wieringen. Dit draagvlak is ook noodzakelijk, daar de kadernota van de Gemeente Hollands Kroon uitgaat van meer zelfredzaamheid van sportcentra. Daarna hebben wij Lumeco opdracht gegeven voor de uitvoering. Binnen enkele dagen was de oude verlichting verwijderd, zijn de nieuwe armaturen geplaatst, en ook alle lampen zijn vervangen. Allemaal nog net gereed, voordat alle activiteiten weer gaan beginnen.
Opvallend is naast de lichtsterkte ook, dat het licht heel spelvriendelijk is, dus voor het gevoel veel zachter en meer gelijk verdeeld op alle plekken van de speelvelden. Een enorm voordeel voor sporten met snelheid en concentratie, zoals het zaalvoetbal, basketbal, handbal, tennis, badminton en gym.
Aldus is de spelconditie, die de SSW aan de vele sporters wil bieden verder geoptimaliseerd, waardoor wij inmiddels in de zaal en in de hal een uniek niveau hebben bereikt. Daarom de kop van dit artikel “weer een mijlpaal verder”.
Wij hopen, dat alle sporters van de deelnemende verenigingen (inmiddels gegroeid naar zo’n 1500 leden!) en de Passe-Par-Tout houders en de scholengemeenschap van Wieringen daarmee hun plezier en voordeel mee doen.
Last but not least is deze ontwikkeling ook een extra stimulans voor de aanstaande Sportdorpers onder ons. Het Sportdorp Hippolytushoef zal, met medewerking van de Sportservice Schagen binnenkort verder worden uitgewerkt en wij zullen u daar op korte termijn nader over informeren.
Voor de SSW dan nu de laatste stap voor het verbeterplan van het Sportcentrum. De vervanging van de kleedkamers en bestuurdersruimten, en optimalisering van de beide kantines staan nu op de rol. Ook hier zal weer veel zelfwerkzaamheid gevraagd worden. Dit alles in het teken van “Een organisatie die in gezamenlijkheid bouwt aan zijn toekomst”.

SSW: Deelnemende verenigingen, Passe-par-Tout houders en scholen-Wieringen:
Voetbal Succes
Gerjan Doeschot Handbal Tonegido
Gerard Hekkers Basketbal Break Out
Menno Franke Judo Asahi San
Stefan Beneker Badminton De Tegenpartij
Zaalvoetbal Formido en De Harmonie
Gym GV Wieringen
Biljart Steeds Beter en De Durpers

Opening nieuwe sportvloer 16 maart 2013

Zaterdag 16 maart 2013 is een presentatie gegeven op een goed bezochte middag waarbij de sportvloer officieel is geopend door Jan Steven van Dijk. Een drukte van belang in de sporthal in Hippo. De vloer werd feestelijk in gebruik genomen en de plannen om het gehele complex te verbouwen werden gepresenteerd aan het publiek dat met groten getale naar de Belterlaan gekomen was.

Indeling sportvloer

Hieronder een overzicht van de belijning van de sportvloer.

belijning sportvloer