Archives for april 2015

Sportcentrum Wieringen klaar voor sportieve toekomst

Sportcentrum Wieringen vierde zaterdag een feestje. Het hele sportcomplex is de afgelopen tijd flink op de schop gegaan. Het resultaat mag er zijn, zo bleek tijdens de opening door wethouder Theo Meskers van de gemeente Hollands Kroon.

Het openingsfeestje werd ingeluid door wethouder Theo Meskers, nauw betrokken bij de ontwikkeling van de sportaccommodaties. ,,De opdracht van het college is om de sportaccommodaties onder beheer te brengen bij de clubs. Vandaag kunnen we zeggen, dat dat is geluk!’’ Hij prees de inzet van vrijwilligers. ,,Daar kun je de verantwoording met een gerust hart leggen.’’ Vervolgens verrichtte de wethouder de officiële openingshandeling. Op dat moment kon je in de hal een kanon afschieten en dat deed de wethouder daadwerkelijk met een fikse knal van een miniatuur kanon. Hoewel het nog geen 18:00 uur was, mocht dat bij deze speicale gelegenheid voor één keer.

Sporthal3

Gerjan Doeschot houdt zijn oren dicht als wethouder Meskers de sporthal knallend opent

Gerjan Doeschot, voorzitter van de Stichting Sportcentrum Wieringen blikte terug op de lange weg, die leidde tot ingrijpende vernieuwing van het sportcomplex. Al in 2000 bleek de sporthal verouderd. Met steun van gemeente en bedrijven kon het opknappen worden gestart. De afgelopen drie jaar kwam het werk goed van de grond. Eerst werden de vloer en de verlichting aangepakt. Later zijn ook de kleedkamers en de kantine van Tonegido en Succes onder handen genomen. De inzet van talloze vrijwilligers heeft een resultaat opgeleverd, waar het dorp trots op kan zijn. ,,Wieringers houden van Wieringen. Daarom doen we alles met elkaar’’, zo verklaarde Doeschot het succes.
Er staan nog wat werkzaamheden op stapel. In de meivakantie wordt begonnen aan de nieuwe tribune van voetbalvereniging Succes. Ook is er de wens om de gymzaal te verbeteren. ,,Dan is het sportcomplex klaar voor het nieuwe seizoen.’’

Sporthal2_1

Na de opening hield het sportcentrum open huis. De jeugd demonstreerde sport en spel en dat trok natuurlijk veel (groot)ouders, maar ook andere belangstellenden.

Bron: www.wieringernieuws.nl

 

Feestelijke opening met spel door de jeugd en bezichtiging

Nieuwe hal Entree kantine

Feestelijke opening met spel door de jeugd en bezichtiging.

Zaterdag 25 april van 13.00 uur t/m 17.00 uur.

Uitnodiging voor allen.

In het jaar 2000 raakte het Sportcentrum gedateerd en moest het een keer grondig worden vernieuwd. De renovatie zou veel geld kosten, waardoor veelvuldig overleg nodig was. Uiteindelijk is door de voormalige gemeente Wieringen in 2011 besloten om geld vrij te maken. Dit was nog geen vrijgave voor een start, daar het credit onvoldoende was. Nadat de bijdrage werd aangevuld door Succes, Tonegido en de SSW; aangevuld werd door verschillende instanties en bedrijven op Wieringen; aangevuld werd door gezamenlijke acties van de deelnemende verenigingen ontstond er de mogelijkheid voor een start. Nadat ook een groots beroep kon worden gedaan op vrijwilligheid zijn we in 2012 begonnen.

Eerst zijn we begonnen met de vervanging van de sporthalvloer en verlichting. Vervolgens met een renovatie en uitbreiding van de kleedkamers en facilitaire ruimten en tenslotte de entree.

Separaat van dit project was de vernieuwing van de gezamenlijke kantine van Succes en Tonegido; is inmiddels ook afgerond. Tenslotte moet nog een geheel nieuwe tribune voor Succes worden gerealiseerd; ook voor deze zijn de plannen inmiddels afgerond en in de zomer gaat de bouw beginnen. Ook weer met een fantastische inzet van vrijwilligheid.

Waarom doen we dit allemaal. Omdat Wieringers van Wieringen houden en zij er veel voor overhebben om de leef kwaliteit op het voormalige eiland op een goed niveau te houden. Sport – spel – bewegen voor elkaar en met elkaar, voor jong en oud. In nauwe samenwerking met het onderwijs en het sportdorp wordt de invulling geoptimaliseerd. De eerste stappen zijn gemaakt. Dat hebben we nu en daar kunnen we barre trots op zijn.

Op zaterdag 25 april maken we er een feestje van. Met alle betrokkenen van het complex en met nadruk met alle vrijwilligers. We sturen geen verdere uitnodigingen, een ieder is van harte welkom. Op de velden is voetbal en handbal. In de sporthal zijn verschillende spelactiviteiten door de jeugd van de deelnemende verenigingen, variërend van sport, spel en bewegen (dance). De beide kantines zijn open, al waar verschillende drankjes en hapjes worden geserveerd. En alles is open voor bezichtiging. Een heleboel clubmensen vertellen u dan graag verder.

Het welkom is vanaf 13.00 uur en de openingshandelingen zijn om 13.30 uur. Wij zijn blij, dat de wethouder de opening zal verrichten; daarmee symboliserende het grote belang van deze ontwikkelingen op Wieringen en de warme support van de gemeente Hollands Kroon.

Graag tot zaterdag 25 april, om 13.00 uur in het Sportcentrum Wieringen.

De Stichting Sportcentrum Wieringen (SSW) met Succes, Tonegido, Formido, Breack Out, De Tegenpartij, Steeds Beter, Asahi San, De Durpers, Harmonie en de Gym Vereniging Wieringen.