Archief voor juni 2015

Sportdorp Hippolytushoef klaar voor de toekomst

Ook wandelaars hebben Sportdorp Hippo ontdekt

HIPPOLYTUSHOEF – Met het formeren van de stuurgroep Sportdorp Hippolytushoef, in het najaar van 2014, krijgt de interventie Sportdorp meer en meer vorm in en rond Hippolytushoef. Sportdorp Hippolytushoef zal in de toekomst gaan vallen onder de Stichting Sportcentrum Wieringen. De gelden vanuit de landelijke subsidie ‘Sportimpuls’ maken het mogelijk dat met name de doelgroepen ouderen en volwassenen optimaal profiteren van nieuw sport- en beweegaanbod.

Vanaf de start in september 2013 zijn vele initiatieven genomen om bewoners in en rond Hippolytushoef meer aan het bewegen te krijgen. Veel organisaties, sportverenigingen en instellingen werken hierbij samen.
Een aantal zeer succesvolle activiteiten waarbij sprake is of was van samenwerking: wandelen (Wandelgroep Wadanders en Sportservice Schagen), Dynamic tennis (Dhr. Van ’t Riet en badmintonvereniging De Tegenpartij), Sportcarrousel (Zwembad De Venne, Sport Nu en Hippogym), cursus ‘bewegen aan tafel’ (Noorderlicht en Sportservice Schagen), schaatsplanktraining (Sport Nu), hardloopcursussen (Sportmassage Hollands Kroon), recreantenbasketbal (Break Out’84), weerbaarheidstraining voor meisjes (Asahi San), opzetten Freerunning-tak (gymvereniging Wieringen en Bargetters) en de wandelvierdaagse (Noorderlicht).

Hippolytushoef Sportdorp

Er zijn gelden ingezet om mensen te scholen voor bepaalde activiteiten. Zo hebben heeft een aantal vrijwilligers van Noorderlicht de cursus ‘bewegen aan tafel’ gevolgd om met bewoners meer te gaan bewegen. Voor Noorderlicht is tevens een fiets met trapondersteuning aangeschaft voor meer beweging.
Een aantal jongeren van de Bargetters zijn volgt momenteel een cursus Freerunning bij de KNGU aan het volgen. Deze jonge en spectaculaire sport is zeer in trek bij jongeren. Het is de bedoeling dat dat er in de toekomst lessen gaan plaatsvinden onder de vlag van gymvereniging Wieringen.

Het bruist van de activiteit in en rond Hippolytushoef. De enthousiaste stuurgroepleden zijn al volop bezig met de plannen voor na de zomervakantie. Sportdorp Hippolytushoef is klaar voor de toekomst.
Kijk voor meer informatie op sportdorphippo.nl.

Sponsoren en spiegelwand voor GV Wieringen

 HIPPOLYTUSHOEF – De sponsorcommissie van Gymvereniging Wieringen heeft de afgelopen tijd flink haar best gedaan om het aantal vaste sponsoren te vergroten. Hierdoor krijgt de gymvereniging weer wat meer financiële ruimte op haar totale begroting. GV Wieringen willen al haar vaste sponsoren langs deze weg bedanken.

Sponsoren

Sponsoren

Verder is er de afgelopen week een spiegelwand in gebruik genomen in de gymzaal aan de Belterlaan. Dit is gebeurt i.s.m. Sportdorp Hippo en Stichting Sporthal Wieringen. Dit was voor de oudergym op de maandagavond een langgekoesterde wens en die is nu dus in vervulling gegaan. Tevens kunnen andere gebruikers van de gym en sporthal er ook gebruik van maken.

Spiegelwand

Spiegelwand

Bron: www.wieringernieuws.nl

RaboFietsSponsorTocht 2015

Onder heerlijke weersomstandigheden is vanmorgen de 2015 editie van de RaboFietsSponsorTocht verreden.

De vele deelnemers van jong tot oud fietsten voor hun vereniging of stichting een mooie route van Hippolytushoef via Den Oever naar Wieringerwerf.

Daar kon op het terras van tennisvereniging de Maaier even op adem gekomen worden onder het genot van koffie of thee met een lekker stukje oranjekoek.

De tocht werd voortgezet langs de akkers van de Wieringermeer, terug naar Wieringen waar de finish lag bij voetbalvereniging Succes.

Voor de SSW werd gefietst door Gerjan Doeschot, Ad Bogert, Lucca Bogert en Mycka Bogert.

11391381_708010935991596_4997590859657055038_n

Hollands Kroon wil geld vrij maken voor buitensport

HOLLANDS KROON – Het college vraagt de gemeenteraad om structureel geld vrij te maken voor de buitensport in Hollands Kroon. Het gaat om een bedrag van € 72.000 per jaar. Dit bedrag is nodig om mogelijk te maken dat de buitensport ook de komende jaren onder andere zelf het beheer en onderhoud van de velden kan uitvoeren.

Hiervoor was in 2014 al eenmalig budget beschikbaar gesteld. Het is de bedoeling dat de buitensport vanaf 1 augustus 2015 start met het zelfbeheer. HollandsKroon

Buitensport Hollands Kroon
De verzelfstandiging van de buitensport is onderdeel van het accommodatiebeleid. Hiermee streven we ernaar om uiteindelijk de eigendom van de accommodaties over te dragen aan de samenleving. Het budget dat nu wordt gevraagd wordt gebruikt voor de volgende zaken:
• Overdragen van beheer en onderhoud van de sportvelden per 1 augustus 2015. Deze overdracht vindt plaats op basis van een verdeelsleutel van 75%/25%. Dit betekent dat 75% van de kosten gedragen wordt door de gemeente en 25% door de buitensport.
• OZB eigenaarsdeel en de huur die sommige verenigingen betaalden komen te vervallen.
• Toekenning van velden op basis van KNVB/NOC/NSF normering. Door het toepassen van deze normering ontstaat er overcapaciteit aan velden bij een aantal verenigingen. De verenigingen mogen deze velden blijven gebruiken, maar ontvangen geen financiële bijdrage voor het onderhoud en beheer hiervan.

Nulmeting buitensport
Van het budget dat de gemeenteraad in 2014 beschikbaar heeft gesteld, is ook een nulmeting uitgevoerd. Hierbij hebben we gekeken wat de staat is van onder andere de huidige velden en kleedkamers. De uitkomsten van deze nulmeting worden binnenkort gepresenteerd aan de buitensport.

Planning accommodatiebeleid
De planning was om voor de zomer van 2015 alle uitwerkingsvoorstellen van het accommodatiebeleid aan de gemeenteraad voor te leggen. Er is meer voorbereidingstijd nodig. Zo is meer tijd nodig voor een onderzoek naar de toekomst van de binnenzwembaden in Hollands Kroon en welke keuzes op basis daarvan aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Ditzelfde geldt voor de uitkomsten van de nulmeting buitensport.

 

Bron: Wieringernieuws

Opbrengst Wieringer Avondvierdaagse € 500

HIPPOLYTUSHOEF – Na drie dagen wandelen van respectievelijk tweeëneenhalf, vijf of tien kilometer, werden de bijna zeshonderd deelnemers aan de avondvierdaagse donderdag muzikaal ingehaald door muziekvereniging Kunstzin uit Julianadorp. Op ’t Hoekje vermaakte de Wieringer Blaaskapel de toeschouwers en wandelaars.

Na binnenkomst werden de deelnemers, voorzien van de verdiende medaille, op het Sportcomplex Belterlaan toegesproken door wethouder Mary van Gent.

Dsc_9652

Wethouder Mary van Gent maakte de opbrengst van de avondvierdaagse bekend

Dit jaar steunt Soroptimistclub Wieringerland uit de opbrengst Speeltuinvereniging Helderse Buurt in Hippolytushoef en het Unicef project Syrië ‘Back to school’.

De prijzen voor de mooist lopende en origineelst geklede groepen: 1e prijs 75 euro gymvereniging DOS Den Oever, 2e prijs 50 euro gymvereniging Wieringen Hippolytushoef en de 3e prijs 50 euro judovereniging Asahi San uit Hippolytushoef. De allerkleinsten van de school De Branding uit Den Oever wonnen de prijs, aangeboden door Speeltuinvereniging Helderse Buurt, een verzorgde middag komen spelen.

 

Bron: Wieringernieuws