Archief voor 2016

Nieuwsbulletin – december 2016

Sportdorp heeft al veel bereikt. Met wat nog verder?

Een van de speerpunten van nu is de opmaak van het langgewenste speelveld Jeu de Boules. Staat voor het voorjaar.

Nieuwe aandachtspunten zijn de tafeltennis, volleybal en zaaltennis.

Het tafeltennis moet nu van start gaan na de tafeltennisnacht in januari (de 14e). Het volleybal willen we graag in samenwerking met Den Oever opzetten; een groots regionaal volleybaltoernooi in maart en de jaarlijkse volleybalnacht in april zullen ongetwijfeld een positieve impuls geven.

Het tennis in de zaal loopt inmiddels. Door het winterweer van nu, koud, nat en winderig is het momenteel  ideaal om het zaaltennis weer  op te pakken. De SSW verstrekt Passe par Toutes, waardoor voor een laag-prijs en gedurende het hele seizoen van de hal kan worden gebruikgemaakt. De tennisnetten zijn beschikbaar. De beheerders helpen u graag verder. En de kantine is open voor een bakkie toe. Overdags (ochtends en middagen) zijn nog vele speluren vrij. U kunt met een PpT zelf bepalen wanneer u wilt spelen.

Het vrijwilliggers team van Succes verdient een pluim. Al geruime tijd doen ze hun dingen op de vrijdagochtend. Ook met regen en ontij. Het lijnentrekken, snoeien van de begroeiing, vuil opruimen en vele gerichte klusjes binnen-buiten. Het complex ziet er dan ook elk weekend weer, fantastisch uit. Ook breidt het team zich gestaag uit. Naast klus is er ook Iedere keer weer gein. Top!

Zo hebben ook de handbal Tonegido, basketbal Break Out en de gym GV Wieringen elk hun team. Gelukkig wordt er steeds meer samengewerkt. Tja …… samen sterk; voor elkaar en met elkaar. Zo houden we het sportcentrum in stand en kunnen we door-de-weeks volop trainen en de weekenden onze wedstrijden spelen. Niet zeuren, maar lekker doen en meedoen, en …… plezier maken. Daar gaat het toch om. Met respect voor mens en materiaal. Ook onze gasten spreken er regelmatig hun complimenten over uit.

De verharding langs het Tonegido veld en het trainingsveld van Succes is gereed. Nu de financiële afwerking nog. Inmiddels heeft de Gemeente Hollands Kroon toegezegd alle gemaakte kosten volledig te willen vergoeden. De motivatie is, dat de inbreng van de vrijwilligers opnieuw fantastisch was (Doe-Dag met de dagen er om heen). En om reden dat de zorgzaamheid maximaal was; om de kosten zo laag mogelijk te houden. Met extra dank aan Loonbedrijf J. de Jong, S&B Straatwerken en Klusbedrijf/meubelmakerij Schoorls Hout. De Gemeente Hollands Kroon denkt niet alleen mee, maar als het er op aan komt, dan doen ze ook mee. Top!

Zaterdag en zondag 26 en 27 november waren er de turnwedstrijden, onder auspiciën van de landelijke turnbond. De gymvereniging GV Wieringen was de organisator. Er waren ca 150 turnsters, en een 1300 tot 1500 mensen publiek. Wat een drukte. Zo’n 60 vrijwilligers van de GV Wieringen hadden hun handen vol. Dat was buffelen. Maar geen onvertogen woord. Alles was top en het straalde uit als een groot feest. En het  team ontving een geweldig compliment van de bestuurders van de turnbond.

Volgend jaar bestaat de vereniging 90 jaar. Met dit enthousiasme gaat dat wat beloven. Maar eerst nog de actie oliebollen bakken. Samen met DOS. Zelf oliebollen bakken naar grootmoeders recept. Vorig jaar een eerste keer proberen. Nu wegens succes vervolgd. En voor geheel Wieringen. 30 December gebakken. 31 December bij u thuis gebracht!!!!!

Bestellen  gymverenigingwieringen@gmail.com of info@dosdenoever.nl.

De vlooienmarkt was gepland op 04 december. Dit was een uitwijkdatum. Eigenlijk was de wens 27 november, maar de hal was toen al bezet. De 4e december was een alternatief maar was wel heel kort op de Sinterklaas.  Het organisatiebureau De Lang heeft weliswaar toch het risico willen nemen, omdat de markt in december altijd prima wordt bezocht. Maar helaas, deze keer mis beoordeeld. Door de vele afberichten van de standhouders moest de markt alsnog worden geannuleerd. Uiteindelijk hebben we het met elkaar netjes afgekaart en nu maar hopen dat de volgende markt in februari extra goed gaat.

Komende events !!!:

Het volgende grote event is het Bodegom zaalvoetbaltoernooi voor de jeugd.  De organisatie ligt in handen van de diverse voetbalverenigingen op Wieringen en in de Wieringermeer.  Het toernooi wordt gespeeld vanaf het kerstweekend tot aan de jaarwisseling. Volg de informatie in de Wieringer Courant en op het Wieringer Nieuws. Is alle keren weer erg geslaagd en zal ook nu weer top zijn.

En dan:

14 januari: de tafeltennisnacht. Een groots toernooi in de namiddag en avond met een biertje toe. Waarschijnlijk is dit toernooi de opmaak naar een regelmatig terugkerend tafeltennisspel, bijvoorbeeld op de vrijdagavond en/ of de maandagavond.

En verder:

04 februari:        Touwtrekwedstrijden NK.

26 februari:        Vlooienmarkt, de voorjaarseditie.

16 maart:            Volleybaltoernooi recreatief.

14 april:               Volleybalnacht.

Tussendoor diverse grote wedstrijden van het handbal – voetbal (zaal en veld) – basketbal – biljart.

Best veel toch. En leuk. Plan maar in en we ontvangen jullie graag in het sportcentrum.

Tenslotte.

Is er dan helemaal niets mis te vermelden? Inderdaad. Er is niets mis te melden. Alles is prima gegaan. Waar spanning was, hebben we direct ingegrepen en netjes kunnen oplossen. Waar activiteiten waren, hebben we van genoten.  Zo gaan we het jaar uit met een geweldig gevoel van voldoening.  Met dank aan het Dagelijks Bestuur, alle deelnemende Verenigingen, het grootse team van VRIJWILLIGERS, en onze reclamanten. Nogmaals ……. geweldig!

Namens het Dagelijks Bestuur SSW en alle deelnemende verenigingen.

De deelnemende verenigingen van de SSW.  Nog even op een rij:

Handbal                              Tonegido

Veldvoetbal                       Succes

Zaalvoetbal                        Succes (Vml. Formido en Harmonie)

Basketbal                           BREAK OUT ‘88

Gym                                      GV Wieringen

Biljarten                              Steeds Beter en De Durpers

Badminton                         De Tegenpartij

Judo                                      Asahi San

Dynamic Tennis               Dynamic Tennis Wieringen

Nieuw:

Bewegingssport               De Bargetters

In oprichting:

Tafeltennis

Jeu de Boule

NIEUWSBULLETIN – november 2016

Besturen SSW: Dagelijks Bestuur en Raad van Toezicht.

De openstaande vacatures zijn alweer ingevuld. Het DB bestaat nu uit Gerjan Doeschot (voorzitter), Marco Dikken (secretaris), Henk Beets (penningmeester) en Richard Spruit (namens de RvT). Vervolgens is de samenstelling van de RvT uitgebreid met de Dynamic Tennis Wieringen en heeft het bestuur een nieuwe  voorzitter met name Simone Folkertsma  en secretaris met name Ad Bogert; tevens hebben alle deelnemende verenigingen weer een vertegenwoordiger. Daarmee zijn beide besturen compleet en kunnen we de nieuwe plannen weer met elkaar vormgeven. Moet opnieuw een mooi seizoen gaan worden met dank aan ieders geweldige inzet.

Tonegido.

De vereniging draait weer super. Onder leiding van een nieuw bestuur en een groots team van vrijwilligers zijn alle bestaande activiteiten enthousiast opgepakt en zijn nieuwe activiteiten toegevoegd. Ook financieel is de vereniging weer op orde. En langzaam neemt het leden tal weer toe. De kantine S-T heeft men uitgebreid met een gezellig zitje buiten. En ja …… Sinterklaas dient zich weer aan en daarom vinden reeds nu de voorbereidingen plaats voor de verkoop van de SPECULAASPOPPEN. Een jaarlijkse traditie: lekker en goed voor de clubkas om weer de nodige leuke dingen te kunnen organiseren. U doet toch ook mee?

GV Wieringen.

Ook de gymvereniging heeft een moeizaam seizoen achter zich. Ook hier is een nieuw bestuur gevormd. Samen met de SSW en met de Rabo Bank heeft men de attributen vernieuwd en de tumbling banen vervangen; ene voor wedstrijden en ene voor recreatief. Ook bij de gym zijn weer nieuwe activiteiten opgepakt. En zie …… jullie enthousiasme wordt beloond. Een geleidelijke toename van het aantal leden. En als klap op de vuurpijl de toewijzing van regionale wedstrijden onder auspiciën van de Nationale Gym Bond. Deze wedstrijden worden gehouden op beide dagen 26 en 27 november en beloven een waar spektakel te worden. U gaat hier ongetwijfeld meer van lezen. Kom ook kijken; top!

Dan nadert eind december de oliebollentijd. Daar heeft de gym ook iets op bedacht; net als vorig jaar. Opnieuw worden en dan nu in samenwerking met DOS (de gym in Den Oever) OLIEBOLLEN aangeboden en verkocht. Zelf bakken en uitventen. Gaat een gezamenlijk feest worden en ook weer goed voor de gymsport op geheel Wieringen!

Verharding complex.

Het pad langs het Tonegido veld en de speelvelden van Succes waren in de herfst een modderpoel. Dat moest een keer worden verbeterd. Tijdens de grootse verbouwing was daar geen geld meer voor. Daarom heeft de gemeente opnieuw bijgesprongen. De SSW samen met een enorme groep vrijwilligheid heeft ook dit werk gerealiseerd. Het ziet er weer keurig uit; en vanaf nu kunnen wij de laarzen weer thuis laten staan. Complimenten!

De dagen en de avonden worden koud, nat en winderig. En nu? Een PpT?

Voor sommige sporters is het daarom weer prettig om de sporthal op te zoeken. Natuurlijk kunt u met de bestaande verenigingen meedoen. Mogelijkheden zijn er genoeg. Maar u kunt ook zelf wat leuks doen; zelf uw tijd bepalen en spelen wanneer het u uitkomt. Vraag een stel vrienden of vriendinnen en u kunt lekker vrijblijvend spel doen. Een potje voetballen, handballen of basketballen; maar ook badminton, dynamic tennis en last-but-not-least gewoon tennis. Met regelmaat worden er ook lessen gegeven. Door de verenigingen zelve, ook door Sportservice en in privé. Een voorbeeld, op het moment  zijn er veel activiteiten met tennis. En zo zijn er nog veel meer activiteiten mogelijk. Lekker actief blijven en ook anderen voor uw sport interesseren. En …… een koppie toe in de kantine.

Om die reden geeft de SSW Passe par Touts uit. Deze PpT gelden voor een heel seizoen en zijn voor geringe kosten van € 65,00 per persoon aan te vragen. De attributen zijn gratis beschikbaar. Overdag is er nog genoeg ruimte en soms ook avonds en in de weekenden. Vraag eens naar de spelregels en probeer het uit.

Hondenvereniging.

De hondenvereniging is gestopt. Het was al enigszins passen-en-meten. Toch was er uiteindelijk voor alle partijen een passende oplossing gevonden. Echter, kort daarna kwamen er klachten van geluidsoverlast binnen. Dat werd uiteindelijk de doorslaggevende reden om de samenwerking te stoppen. Jammer, maar uiteindelijk onvermijdelijk.

Toegangshek.

Nou ja. Hebben we bijna alles tiptop klaar rijdt er nu een onverlaat het toegangshek kapot. Wij weten inmiddels wel zijn naam; zijn naam is Haas. Maar dat is niet genoeg. Wellicht weet een van u mogelijk iets meer. Laat het dan even weten. Zo moeten wij niet met elkaar en elkaars spullen om willen gaan en dat willen wij graag corrigeren.

Tafeltennis.

De start van het tafeltennis is uitgesteld. Om reden van een grootse inzet van vrijwilligheid aan de realisatie van de HEIDENSE KAPEL in Stroe, waar een aantal van de tafeltennissers aan deelnamen. Inmiddels is de bouw van de kapel afgerond en staat er een werkstuk om trots op te zijn. Opnieuw volledig in vrijwilligheid gerealiseerd. Dan nu is het tijd voor een welverdiende openingsborrel. Kom eens kijken. Tja …… alweer; maar er gebeuren ook zo veel mooie dingen op Wieringen.

Maar wel is het tafeltennis dus vertraagd. Nu is de start in januari gepland. Eerst het toernooi van de tafeltennisnacht (14 januari) en dan de start (eind januari).

Namens het Dagelijks Bestuur SSW en alle deelnemende verenigingen.

De deelnemende verenigingen van de SSW.  Nog even op een rij:

Handbal                              Tonegido

Veldvoetbal                       Succes

Zaalvoetbal                        Succes (Vml. Formido en Harmonie)

Basketbal                           BREAK OUT ‘88

Gym                                      GV Wieringen

Biljarten                              Steeds Beter en De Durpers

Badminton                         De Tegenpartij

Judo                                      Asahi San

Dynamic Tennis               Dynamic Tennis Wieringen

Nieuw:

Bewegingssport               De Bargetters

In oprichting:

Tafeltennis

Jeu de Boule

NIEUWSBULLETIN – september 2016

Het Sportseizoen is deze week weer begonnen.

Alle verenigingen staan weer te popelen. Daarbij is een ieder weer een jaartje ouder geworden. Daardoor zijn weer nieuwe teams en ploegen samengesteld. Maakt het allemaal weer net even anders; spannend hoor! Ook het Sportcentrum is er klaar voor. Het kantineteam is opnieuw ingedeeld; het beheerteam is weer druk doenende; alle klusjes zijn weer afgewerkt. Tja …… Zo is er al weer een boel voorbereidend werk gedaan om alle sporters en een ieder er omheen weer een mooi seizoen te laten beleven. En iedereen is positief. En dus nu er weer tegenaan, met veel plezier en veel succes.

De Olympische spelen.

Wat hebben we kunnen genieten van de Olympische spelen. Het Nederlandse Team heeft zich fantastisch gepresenteerd; soms met medailles, anders zonder medailles. Maakte niet uit. Maar wat een beleving en wat een spirit; en geen klaagzang. Alleen dat al was een verademing. Soms werd ik er zelf ook emotioneel van. Alles overziend was ik apetrots op TEAM.NL.

Nog een ding. Natuurlijk kwamen alle sporters op voor zichzelf en voor hun sport. Maar alle prestaties werden geleverd binnen het kade van TEAM.NL. Zij boden de faciliteiten, zoals begeleiding en zorgden voor binding en een gezamenlijke stimulering. Dat maakte steeds weer net wat extra mogelijk. En iedere keer daarna was het een groots feest. Mooi he. Een voorbeeld voor de SSW met alle deelnemende verenigingen. Voor elkaar en met elkaar.

Nieuwe sportactiviteiten.

Dynamic Tennis is nu los. Na een succesvolle start met de badminton De Tegenpartij zijn zij nu een formele vereniging geworden. Het aantal leden is 16. Zij spelen een keer in de week en soms nog eens extra. Daar zijn de Passe par Toutes weer handig voor. Er kunnen nog leden bij. Wilt u ook lid worden, of het eerst eens proberen, meldt u zich dan bij Jack Muller of bij Hans van ’t Riet. Leuk hoor, gewoon eens proberen.

Tafeltennis gaat ook los. Rob Holtjer wil de kar trekken. In samenspraak met Rick Doesburg wil Rob elke vrijdag avond gaan spelen. Een enthousiaste groep starters is er reeds. Enkele speeltafels gaan worden aangeschaft. Daarna vrijblijvend, lekker een potje spelen op de vrijdagavond en daarna weer even bijpraten. Eind september zal de start zijn. Word vervolgd. Met dank ook aan het Sportdorp.

Zijn er nog wensen;  zeker:

Het pad van het Parkeerterrein naar de speelvelden moet nog worden opgeknapt. Een goede waterafvoer en een nieuwe bestrating. Is door omstandigheden vertraagd, maar gaat nu medio september worden gerealiseerd. Gelijk wordt een Jeu de Boule baan aangelegd. Weer een leuke sportactie er bij.

Een beeldschermpresentatie in de entree. Deze wordt begin oktober geplaatst. Op het beeldscherm worden alle wedstrijden van het moment aangegeven met vermelding van speeltijd/ kleedkamers en speelveld. Het bordje/ krijtje behoort dan tot het verleden. Handbal-basketbal-zaalvoetbal-biljart-gym-badminton. Ook Succes gaat zijn beeldschermpresentatie verbeteren. Zowel in de kantine als nu ook in de entree. Dan ook voor het voetbal worden de wedstrijden en kleedkamers netjes aangegeven.

De Gym krijgt een nieuwe Tumblingbaan voor wedstrijden en training. Ook een nieuwe baan voor  spel. Gaat ook in september worden gerealiseerd. Naast de reeds vernieuwde  evenwichtsbalken en de spiegelwand kan de Gym steeds meer bieden. Waardoor de gymsport, spel en bewegen steeds beter en leuker wordt. Het enthousiasme is alom.

En is het u al opgevallen?:

De nieuwe trekker-poort is nu ook gerealiseerd; naast de nieuwe Succes tribune. En de banken naast de kantine en op de velden. Nu de beide dug-outs voor het hoofdveld nog. Maar die zullen ook spoedig worden geplaatst. Allemaal in vrijwilligheid. Prachtig toch!

Namens het Dagelijks Bestuur SSW en alle deelnemende verenigingen.

De deelnemende verenigingen. Best veel al he. Nog even op een rij:

Handbal Tonegido

Veldvoetbal Succes

Zaalvoetbal Succes (Vml. Formido en Harmonie)

Basketbal BREAK OUT ‘88

Gym GV Wieringen

Biljarten Steeds Beter en De Durpers

Badminton De Tegenpartij

Judo Asahi San

Nieuw:

Hondentraining

Bewegingssport De Bargetters

Zaaltennis Dynamic Tennis

In oprichting:

Tafeltennis

Jeu de Boule

NIEUWSBULLETIN – juni 2016

Het sportseizoen 2015-2016 nadert zijn einde.

Diverse afsluitende toernooien en feesten zijn georganiseerd.

Zo heeft Succes zijn senioren toernooi en het kampweekend voor de jeugd gehad. Allebei geweldig verlopen. Wat het kampweekend betreft moest nog even worden geïmproviseerd. Door een plotseling naderend noodweer kon de jeugd niet in de tenten slapen, maar moesten ze bij de ouders slapen.  Maar dat is voor Succes niet zo spannend. Niet zeuren – gewoon doen is dan het motto. Verhoogde de feestvreugde alleen maar. Ook Tonegido heeft weer een fantastisch weekend gehad; veel spel, gezelligheid in de kantine, slapen in de gymzaal en een krachtmeting ouder-kind. Daar sta je dan als ouder in je korte broekkie en nu ben jij blikvanger; tja … .. . Wel leuk. En dan last-but-not  least de gymvereniging. Afgelopen weekend werd er een uitvoering georganiseerd. In onderlinge wedstrijden kon een ieder laten zien wat ze hebben geleerd en kunnen. Met lekker eten en disco-zwemmen. Een geweldig feest met ook hier massaal opgekomen ouders en familie. Sporten op Wieringen leeft; voor elkaar en met elkaar; voor jong en oud.

Gym

De tribune van Succes is nagenoeg gereed.

Enkele kleine dingen nog, maar dat wordt een dezer   weken afgemaakt. Een geweldige prestatie is gerealiseerd. De tribune ziet er fantastisch uit. Ook financieel  is alles netjes binnen het budget verlopen. Door opnieuw een fantastische inzet van VELE vrijwilligers met sponsoren en gebruikmakend van een soms wel heel creatief denken. Weliswaar heeft het dan wel even geduurd, maar met zo een resultaat is dat niet erg. Voor volgend seizoen is Succes klaar voor de nieuwe competitie.

Nieuwe tribune Succes

Bokito actie gorilla.

Gorilla’s worden ernstig bedreigd. Diergaarde Blijdorp heeft daarom een nieuwe actie opgezet om aan die bedreiging wat te doen en zodanig, dat ook jij kunt helpen. Hoe? Door het verzamelen van afgeschreven mobieltjes en lege printer-cartridges. Het verzamelde goed levert geld op wat volledig ten goede komt aan deze actie. Sportverenigingen worden gevraagd een Bokito inzamelbox te plaatsen, waar een ieder zijn dingen in kan deponeren. De SSW doet mee en heeft een box geplaatst in de entree. Het brengt ons niets. Wel draagt het bij. Doet u ook mee?

Bokitobox 1

Tafeltennis opstart.

Het Sportdorp heeft een nieuwe actie opgestart. Een wekelijkse tafeltennis avond in de gymzaal. Wij willen starten ergens in augustus. Speelruimte wordt in het Sportcentrum gereserveerd. Speeltafels worden aangeschaft. Mensen om het aan te sturen zijn gevonden. Ziet er veelbelovend uit. Een verdere en dan concrete informatie volgt eind juli.

Organiek staat de SSW op de kaart. Alle faciliteiten zijn ingevuld. Ook financieel lijkt alles nu op orde.

Voor velen zijn we een voorbeeld. Een fantastische promotie van sportief Wieringen. Laatste acties worden momenteel afgerond; te weten een beeldschermpresentator in de entree van het Sportcentrum; invoering van een nieuw en vast postadres, word de´ Wieringer Boekhandel´ op het Kerkplein 27 in Hippolytushoef;  de opmaak van een ontruimingsplan met een oefenscenario. Dan nu en vervolgens breekt er een nieuwe fase aan. Daarin komt het accent te liggen op binding en samenwerking en het verder opzetten van nieuwe sportactiviteiten. Ook bestuurlijk gaat een en ander worden herbezien. Gaat in de loop van het volgende seizoen worden ingevuld. Kortom, ook voor de SSW komt er een nieuw en spannend seizoen. Wie wil er mee doen? Laat even weten aan Gerjan Doeschot.

Welkomstbord

Zaalvoetbal.

Het zaalvoetbal gaat verder met Succes samenwerken. De zaalvoetbalverenigingen Formido en Klink worden ondergebracht bij Succes. Wel zal het zaalvoetbal met een eigen bestuur verdergaan en zijn activiteiten organiseren. Een en ander gaat nog verder worden uitgewerkt, maar hopelijk gaat deze verdergaande vorm van samenwerking leiden tot nog meer spelplezier en prestatie. Alvast veel plezier en succes gewenst.

Bargetters af.

Het beweegpark van de Bargetters op het Sportcentrum nadert zijn voltooiing. Nu is ook de verharding aangebracht en kan er volop worden gesport. Alleen de aankleding rondom moet weer worden hersteld; dat volgt nog. Veel dank is aan Succes, Sportdorp, de Soroptimisten en de Gemeente Hollands Kroon. Een ontzettend leuke en nieuwe sportactiviteit is toegevoegd. Veel plezier aan de Bargetters gewenst.

Dit bulletin is de laatste van dit Sportseizoen. Volgend seizoen weer. Ik hoop dat de bulletins hebben bijgedragen aan een meer sportbeleving  op het Sportcentrum en dank de velen voor hun interesse en reacties.

Tot volgend seizoen.

Dagelijks Bestuur SSW.

NIEUWSBULLETIN – april 2016

VOLLEYBAL is momenteel volop in ontwikkeling.

We hebben een geweldig volleybaltoernooi beleefd namens de regio Noordkop. Ook de jaarlijkse volleybalnacht was weer een succes. Een volle hal met 4 speelvelden en spannende wedstrijden. Bovendien veel gezelligheid in de kantine. Geleidelijk aan doet zich de vraag dan ook voor, wanneer volleybal weer elke week kan worden gespeeld. Leuk, als recreatief met elkaar. Animo genoeg. Wellicht iets in samenwerking met Sportdorp? Wie neemt het eerste initiatief?

HET BUITENVELD VAN TONEGIDO IS WEER NETJES OPGEKNAPT.

Nieuwe reclameborden hangen; het nieuwe elektronische scorebord staat; het veld zelf heeft weer een face lift ondergaan. En …… bij de kantine is een tuintje aangelegd. Het ziet er allemaal weer gelikt uit. Nu nog het looppad langs het veld zelf vanaf de P naar de kantine. Door wateroverlast is dit pad in de winterperiode aldoor een geweldige blubbertroep en daardoor voor velen een doorn in het oog. Nu eindelijk gaat dit veranderen. De gemeente heeft daarvoor aan de SSW een fors subsidiebedrag beschikbaar gesteld. Het Succes team vrijwilligers heeft zich aangeboden om voor dat geld het pad te repareren. Allereerst de waterafvoer verbeteren en daarna bestraten. Daarmee moet deze ergernis ook tot het verleden gaan behoren.

Nieuwe afbeelding 1

BARGETTERS.

Het bewegingspark van de Bargetters is bijna klaar. De attributen staan al. Nu nog de deklaag van onder tegels en de afwerklaag van de soft tegels. Dit gaat de komende twee weken gebeuren. Inmiddels wordt al enthousiast van het park gebruik gemaakt. Erg positief!

SPORTDORP HIPPOLYTUSHOEF GAAT DOOR.

De eerste twee jaren onder de begeleiding van het IOC/ NSF, zijn succesvol afgesloten. Nu zijn er nog zo veel mogelijkheden en plannen, dat het bestuur heeft besloten om door te gaan. De website is inmiddels herzien en gekoppeld aan het Sportcentrum SSW (sportdorphippo.nl). En plannen zijn er ten aanzien van volleybal/ dammen/ schaken/ tafeltennis. Ook de Jeu de Boulle gaat straks worden gerealiseerd. Dan willen we meer samenwerken met Den Oever. Om zodoende een nog breder draagvlak onder de Wieringers te creëren met nog meer mogelijkheden voor sport-spel-bewegen. Vrijwilligers? Hebt u interesse, meldt u gerust aan. We bespreken graag met u de mogelijkheden en helpen u graag verder op weg. Neem even contact op met Gerjan Doeschot; zijn mailadres vindt u onder.

DE DEELNEMENDE VERENIGINGEN GAAN GOED.

Bestuurlijk, financieel en sportief. Er zijn groeiende ledenbestanden. En naast het recreatieve spel worden ook de prestaties steeds beter. Ook worden steeds meer grote wedstrijden en toernooien georganiseerd. Denk aan dat alles aan de grootse wedstrijden van Tonegido, de promokansen van opnieuw Tonegido en ook Succes, het kadertoernooi biljarten en volgend seizoen weer een groots toernooi van de Gym. De organisaties van eerdere activiteiten verliepen geheel naar wens; een prima kwaliteit, lachende gezichten en veel gezelligheid alom. Dus alles om te herhalen. Met de complimenten aan alle betrokkenen. Daarom noem ik de deelnemende verenigingen graag nog even:

voetbal Succes/ handbal Tonegido/ biljarten Steeds Beter en De Durpers/ zaalvoetbal De Harmonie en Formido/ basketbal Break Out/ judo Asahi San/ gym GV Wieringen/ badminton De Tegenpartij.

WEER IS ER EEN NIEUWE VERENIGING OPGESTAAN; HET DYNAMIC TENNIS.

Deze enthousiaste groep sporters heeft zich onder begeleiding van De Tegenpartij ontwikkeld tot een constante groep van zo’n 16 sporters en er wordt wekelijks een of meerdere keren gespeeld. Nu heeft men besloten om zelfstandig verder te gaan. De naam is Dynamic Tennis Wieringen. Wilt u meer weten. Neem dan even contact op met Hans van ’t Riet en/of Jack Muller.

GERARD HEKKERS, WAT NU?

Gerard is vanaf de oprichting vice-voorzitter van het bestuur SSW geweest. Gerard is 2 jaar terug uitgetreden als gevolg van een overplaatsing in zijn werk. Wij kennen Gerard als een deskundig, betrokken en enthousiast bestuurder. Maar Gerard heeft meer kwaliteiten. Ook bij de Koninklijke Marine heeft Gerard als duikofficier een indrukwekkende staat van dienst.  Daarom is Gerard voorgedragen als Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Op Koningsdag is Gerard geridderd met zwaard. Wij feliciteren Gerard met zijn benoeming en zijn er trots op met zo een kanjer te mogen hebben samengewerkt.

OP 20 APRIL HADDEN WIJ WEER ONS JAARLIJKSE ZITJE SSW.

Met alle vrijwilligers. Ook de leden van de Raad van Toezicht en onze grote groep van reclamanten hadden wij uitgenodigd. Het was een passende afsluiting van een succesvol seizoen. Nu “even uitblazen” en dan vakantievieren. Kort daarop wacht het volgende seizoen weer. Wilt u ook meedoen? Wij hebben allerlei leuke activiteiten. Laat u het even weten?

UIT DE OUDE DOOS KWAM IK EEN HEEL LEUKE FOTO TEGEN.

Onze vrijwilligers van het eerste uur. Zij hebben de eerste bouw van het sportcentrum gerealiseerd. Leuk he! Ziet ook u bekenden? Zij moesten eens weten wat er nadien allemaal is gebeurd en hoe fraai het Sportcentrum zich momenteel aan het ontwikkelen is.

Nieuwe afbeelding

TENSLOTTE. HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE SSW KRIJGT PER 01 JULI EEN MUTATIE.

Onze secretaris Ad Bogert gaat om drukke werkzaamheden zijn deelname beëindigen. Wij zien met dankbaarheid terug op Ad zijn inzet en werk. Momenteel oriënteren wij ons op zijn opvolger. Mocht iemand vrijwillig actief willen zijn in onze omgeving van sport, spel, bewegen voor jong en oud, laat die zich even melden bij Gerjan Doeschot; contactadres is onder.

Tot volgend bulletin.

Dagelijks Bestuur SSW

NIEUWSBULLETIN – maart 2016

GEWELDIG.

Zo is de afgelopen periode verlopen. Waarom? Er zijn opnieuw  een aantal grote activiteiten georganiseerd: grote evenementen en toernooien, de jaarlijkse open dag van Sportdorp, enkele “grote” en spannende wedstrijden en een vlooienmarkt. Allemaal naast de “gewone dingen”. Daarbij bleek de onderlinge samenwerking van de verenigingen prima; geven en nemen en elkaar helpen waar wenselijk. Natuurlijk is er ook wel eens gemopper, dat hoort er ook bij. Maar, als het echt nodig is, dan staan we voor elkaar klaar en kan bijna alles; schoonmaken, organiseren en beheren.   Ook bestuurlijk en financieel gaat het de deelnemende verenigingen goed en de prestaties worden steeds beter. Allemaal tevreden en lachende gezichten. Zonder uitzondering geldt dat voor de handbal, de veld- en zaalvoetbal, het basketbal, het judo, de gym, het badminton en het biljart. GEWELDIG; daar doen we het allemaal voor, toch!

IMG-20160221-WA0000

NIEUWE FACILITEITEN.

Even tussendoor is de open bergruimte voor de sporthal volledig op de schop gegaan. De oude kasten eruit. Nieuwe kasten er voor in de plaats en dan nu in de sporthal gepositioneerd. De bestaande ruimte is geheel nieuw ingericht. Nieuwe stootkussens zijn aangebracht. Alles ziet er weer gelikt uit. In combinatie hiermee zijn ook de doelnetten vervangen en krijgt de basketbal een nieuwe ballenwagen. Allemaal in vrijwilligheid gerealiseerd. Met dank.

IMG_2588

ENERGIEZUINIG.

De sporthal en gymzaal hebben met de verbouwing al energiezuinige lampen gekregen; daarna zijn alle kleedruimten, traffic en de kantine-boven voorzien; laatst is nu ook de continu brandende veiligheidsverlichting aangepakt. De verwarming voor het douchewater was al met Warmte Terug Winning. Zo zijn de kosten van het energieverbruik fors teruggebracht. Noodzaak om de fors verlaagde subsidies van de gemeente op te vangen; in het jaar 2017 is die subsidie met maar liefst € 60.000,00 verminderd!  Tja … .. .

IMG_2595

LEUKE ERVARING.

Op een willekeurige zaterdag was ik bij het basketbal. Weer was er een spannende jeugdwedstrijd met een bijna volle tribune; veel ouders, maar ook opa-oma’s. Dan kom ik in de kantine. Zitten er twee kids van 13 jaar te schaken. De ene keek blij, de andere enigszins verdrietig. Vroeg ik aan beiden hoe het ging. Antwoordde de ene: “Ik ga winnen, maar hij moet het nog leren hoor”. Vervolgens “Hiervoor speelden wij dammen en toen heb ik verloren; dat moet ik nog leren. Zo kunnen we van elkaar leren”. Kinderen van 13 … .. . Intussen ging het darten achter me gewoon door. Leuk he! Zo is er voor elk wat wils en allemaal heel positief. 

SUCCES CLINIC.

Maandag 29 feb organiseerde Succes een clinic voor de kleinsten. Met enthousiaste leiding van Jan Loew en team en met wel heeeel veel kinderen was het een super-geslaagde dag. Een leuk ontmoetingsmoment met actie voor de kids. Ook werden in de kantine enkele voetbal-coryfeeën uit het verleden gesignaleerd. Daarbij werkte ook het weer fantastisch mee. En mocht er een bijdehandje nodig zijn, dan stond er altijd wel weer iemand klaar. Wat mij ook nu weer opviel was, dat Succes in de vereniging veel vrijwilligers heeft. Met daarin een steeds groter wordende groep, die zich inzet voor de HELE vereniging. Kortom, allemaal plus. TOP.

P1110387

RECLAMANTEN.

De bestaande ruimte voor de reclameborden is vol. Daarom is de beschikbare ruimte weer iets uitgebreid. Dit is de laatst mogelijke uitbreiding. Ook de borden zijn deels weer verhangen. Daardoor is er opnieuw plaats voor nog enkele borden. Bent ook u geïnteresseerd? Vraag gerust eens naar Gerjan Doeschot. Hij informeert u graag verder. Om aan de reclamanten nog meer naamsbekendheid te bieden, hebben wij de website aangevuld met een deelnemersoverzicht met sjabloon. Ook willen wij straks met onze geplande beeldschermpresentatie in de hal de deelnemers accentueren.  Zo willen we de reclamewaarde maximaal maken.

Tot volgend bulletin.

Dagelijks Bestuur SSW

 

OPEN SPORTDAG – SPORTCENTRUM WIERINGEN – 19 februari

Sporthal2_1

Vrijdag 19 februari is het weer feest in het Sportcentrum op de Belterlaan. Waarom? Net als vorig jaar organiseert het Sportdorp Hippolytushoef met de deelnemende verenigingen opnieuw een open dag. Iedereen is enthousiast en het gaat weer leuk worden. De tijd is van 18.00 – 20.00 uur.

Wat willen we u laten zien? U kunt kennismaken met de verschillende verenigingen; hoe die zijn georganiseerd en wat voor mogelijkheden ze u en uw (klein-)kinderen kunnen bieden. Ook kunt u kennis maken met hun spel. Mogelijk weet u het allemaal al. Dan kunt u het zelf ook eens proberen; een balletje slaan- of schoppen, gooien of stoten. Beweging met een toestel of in de vorm van gym met dance. Ook judo is weer aanwezig. Leuk om het ook zelf eens te doen en te beleven. Dan zult u ongetwijfeld ervaren dat het lang niet altijd zo gemakkelijk is om met het spel om te gaan.  Dat er veelal meer bij komt kijken maakt het spel vaak ook zo veel leuker. Even lekker bezig zijn met andere dingen. Even op een actieve manier samenzijn met vrienden en kennissen.

Ook kunt u nader kennismaken met het sportcentrum zelf. De sporthal, gymzaal, kleedruimten, werkruimten en opslag. De kantine boven met ruimzicht op het speelveld in de hal. Bovendien ingericht met allerlei spellen voor een vrij gebruik. Allemaal zijn we er trots op, dat we in een kleine gemeenschap zo’n fraaie faciliteit kunnen exploiteren. Ook gasten van buiten spreken hun complimenten uit. Met dank aan een geweldig team vrijwilligers!

Wat valt er te beleven? Er worden verschillende partijen gedemonstreerd. De kleine kinderen kunnen gewoon eens meedoen en proberen. Voor de kanjers vergelijken en presteren. Voor de senioren lekker bezig zijn met het spel en zoeken naar gezelligheid. Voor de oudsten er gewoon bij willen zijn; meedoen met vrijwilligheid met als doel om de sport en het sportcentrum in stand te houden. Voor elkaar en met elkaar, toch! Naast meedoen kunt U ook vragen. De aanwezige leden van de verenigingen informeren u graag verder. U kunt contactmogelijkheden vragen, waar u zich zo wenselijk ook later kunt opgeven. Wellicht een leuk idee is, om voor de kleinkinderen als cadeau een abonnement bij een van de verenigingen te overwegen; weer eens wat anders dan speelgoed en misschien wel veel leuker. Met zo een geste van de ouders of grootouders kunt u uw (klein-)kinderen al vroeg in aanraking brengen met sport. Belangrijk? Wij denk het van wel. Sport, spel en bewegen zijn basics in een positieve en gezonde opvoeding. Daar kunt u nooit te vroeg mee beginnen. Niet voor niets hebben veel verenigingen al zogenaamde “kabouteractiviteiten” in hun programma. En moet je die peuters dan eens zien en lol beleven; geweldig toch!

Wie doen er mee: Veldvoetbal, judo, zaalvoetbal, biljarten, gym, basketbal en …… ook kunt u vrij tafeltennissen. En de kantine is open voor een gezellige napraat en om eens een spelletje schaak, dammen of dart te spelen.

O ja, nog een ding. Het sportcentrum heeft alles in huis voor volleybal en nu ook voor tafeltennis. Wij zouden het geweldig vinden wanneer zich hiervoor een terugkerende activiteit gaat ontstaan. Denk aan een familie uitwisseling, een buurt activiteit of anders. Alles is heel laagdrempelig en eenvoudig op te starten. En nogmaals, alle attributen zijn aanwezig. Overdenk het eens of kom eerst eens kijken.

Genoeg geschreven. Ik hoop zo ons enthousiasme voldoende te hebben aangegeven en dat u ook eens een kijkje wilt nemen; zo anders wilt proberen. Net na uw werk en weer daarna nog de hele avond voor U. Gezellig en doen!

Graag tot vrijdag de 19e.

Namens het sportdorp Hippolytushoef.

NIEUWSBULLETIN – januari 2016

De jaarwisseling is voorbij en iedereen is weer druk met zijn sport. Het bruist weer volop in het Sportcentrum. Het is ook erg leuk om buiten de jeugd te zien spelen met voetbal en handbal en daarnaast in de sporthal en in de gymzaal de senioren met zaalvoetbal, badminton, basketbal en de gym. En dan is er tussendoor de schoolgym en voor de super-senioren onder ons de bewegingsgym, Dynamic Tennis en de Walking Football. In de kantine is er met regelmaat biljart; ook kan er worden gedart, geschaakt, gedamd en gesjoeld. Natuurlijk zorgen de beide kantines graag voor een hapje en een drankje. Zo is er inmiddels een boel gerealiseerd onder het motto voor elkaar en met elkaar. Ook leuk is, dat steeds meer nieuwe gezichten het vernieuwde Sportcentrum weten te vinden.

De afgelopen periode zijn er weer ENKELE GROOTSE ACTIVITEITEN georganiseerd. Enkele voorbeelden zijn de districtswedstrijden biljart, het jaarlijkse Van Bodegom Toernooi zaalvoetbal, een geheel nieuw tafeltennistoernooi, een super-gezellig mix-toernooi voor de voetballers met de handballers en met de basketballers, en het oliebollentoernooi van Succes met afsluitend een gezellige nieuwjaarsreceptie. De bekerwedstrijden van Tonegido waren heel uitspringend. Muziek vooraf, kennismaking van de spelers aan het publiek en aan elkaar, dan de wedstrijd zelf en na de wedstrijd een dankwoord. Wat een geweldige sfeer, geen onvertogen woord, met wederzijds respect (!) en daarna een volle kantine. Ook waren er heel gezellige activiteiten, zoals een vlooienmarkt, een kerstworkshop, diverse sponsorlopen, een Beierse avond, en hoe kan het ook anders … .. . oliebollen bakken! Tenslotte doet ook de hondenvereniging het goed. Naast diverse gerichte trainingsochtenden voor de leden, worden nu ook voor belangstellenden speciale trainingen voor de honden en zijn houders gehouden met als thema’s vuurwerk – veiligheid – wederzijdse begrip en gehoorzaamheid.

Ook is het wel eens DIPPEN. Eerst met de handbalvereniging Tonegido. De SSW en Succes hebben allereerst een financiële ondersteuning gegeven. Daarna heeft het nieuwe bestuur met veel daadkracht en enthousiasme nieuwe activiteiten georganiseerd. Geweldig hoe de vereniging weer in een positieve flow is gekomen. Een extra steuntje in de rug was natuurlijk ook de zilveren medaille van het damesteam in de WK met een geweldige handbalpromo. Daarna belandde de Gym in zwaar weer. Ook hier heeft de SSW bijgesprongen. Het vernieuwde bestuur van de gym heeft veel nieuwe plannen en verdient een nieuwe kans. Naast oliebollen bakken en een sponsorloop,  worden er voorbereidingen getroffen voor uitvoeringen en grote wedstrijden. Ook met de gym zal het goedkomen. Zo zie je maar. Een iedere vereniging gaat wel eens mis. Maar in nauwe samenwerking en met voldoende vrijwilligheid en enthousiasme, weten we steeds weer een oplossing te vinden. De SSW vindt het geweldig, dat zij haar steentje kan en mag bijdragen. VOOR ELKAAR en MET ELKAAR.

Alvast een VOOR-AANKONDIGING van vier nieuwe grote activiteiten:

Opnieuw een Open-Middag voor alle deelnemende verenigingen (vrijdag 19 februari)

EN weer een nieuwe Uitvoering van de gym (dinsdag 23 februari)

EN de traditionele Vlooienmark (zondag 28 februari)

EN het derde Wieringer Viking Toernooi voor judoka’s tot en met 12 jaar (zaterdag 19 maart).

Dan kennen we nog enkele WENSEN. Graag zien we sporten weer terug als volleybal, tafeltennis en indoor tennis. Alle attributen als netten en speeltafels zijn aanwezig. Wilt u gewoon eens spelen met familie, met de buurt, of in repeteerverband, laat het gerust weten. Geldt ook voor denksporten schaken en dammen. Gewoon eens proberen?. Er zijn nog enkele Passe-par-Toutes  beschikbaar.

Het GLAZEN HUIS was weer een geweldig event. Iedereen was positief. Naast veel gezelligheid was de opbrengst ook weer top. De opbrengst kwam nu voor een groot deel ook ten goede aan allerlei activiteiten op Wieringen. Proficiat!Hopelijk blijft het zo een steeds terugkerend spektakel.

Tenslotte, weet u al hoeveel RECLAMEBORDEN er hangen? Het zijn er al 75! Geweldig toch? Ook onze reclamanten mogen tevreden zijn, want het aanbod sport en spel is nu wel heel uitgebreid. Ook voor de bezoekers groeit geleidelijk aan een naamsbekendheid met de reclamanten. Zo ontstaat er een voordeel voor beide. Er is nog plaats voor 11 borden; dan zijn we vol?!? Voor wie?

Tot volgend bulletin.

Dagelijks Bestuur SSW

NIEUWSBULLETIN – december 2015

NIEUWSBULLETIN 12 – 2015

Momenteel gebeurt er heel veel in het Sportcentrum Wieringen. Daarom gaan we een maal in de 2 maanden een bulletin publiceren. De publicatie zal in het Wieringer Nieuws zijn en zal worden geplaatst op onze website. Dit bulletin is de eerste uitgave.

Allereerst de organisatie SSW.

Alleen de beheerder is een betaalkracht. In vaste patronen moet hij nl. ook op de dag aanwezig zijn. Verder gebeurt alles in vrijwilligheid. Zo’n 25 vrijwilligers verzorgen de kantinebezetting, het onderhoud, vullen het beheer aan, verzorgen de website, verwerken de reserveringen en doen de PR. Ook worden door de deelnemende verenigingen vele werkzaamheden verricht; spontaan, relaxt en ondersteunend. Geweldig positief. Daarom is het mogelijk om ons fantastische sportcentrum te exploiteren. VOOR ELKAAR en MET ELKAAR!

Het nieuwe accommodatiebeleid van de Gemeente Hollands Kroon heeft ook voor het Sportcentrum een geweldige impact. De jaarlijkse subsidie voor de SSW wordt verlaagd van € 80.000,00 naar € 15.000,00. Om dat op te vangen is een gigantisch lastige klus. Omdat wij de onderliggende gedachte van de GHK best wel reëel vinden en omdat wij graag verder willen met het Sportcentrum, zijn wij ook die uitdaging aangegaan. Mede door de fantastische inzet van de vrijwilligers denken wij in 2017 onze exploitatie daarop rond te hebben.

Zo kunnen wij een sterk team blijven; de verenigingen met hun sport-spel; de SSW ondersteunend. SAMEN STERK!

Ons sportcentrum = gelijk een ontmoetingscentrum; voor sporters, supporters, familie en vrienden. Zo ontmoeten jong en oud elkaar in het Sportcentrum. Wanneer de kids of kleinkids aan het sporten zijn, is er altijd wel tijd voor wat anders; een praatje, een hapje en een drankje. Ook kunnen we elkaar stimuleren om lekker mee te doen. Best leuk een stukje begeleiding van een van de teams of werk in vrijwilligheid; kan ook samen met het beoefenen van spel. Ook voor de ouderen onder ons is er genoeg; of het nu biljarten, walking footbal, dynamic tennis, badminton, iets met basketbal of gym is, of een relaxt potje handbal of voetbal; en dan niet te vergeten het indoortennis in de hal. Er is altijd wel wat te doen; of je regelt het toch zelf? Onze Riekes helpt u graag.

Zo zien we het graag en zo gebeurt het ook steeds meer. TOP!

Het Sportdorp heeft in nauwe samenwerking met het Sportcentrum al diverse nieuwe activiteiten gerealiseerd. Denk aan bovengenoemd dynamic tennis en de door Succes net gestarte walking footbal. Ook is de wandelvereniging uitgebreid naar al een 20 deelnemers en zo zijn er nog veel meer dingen te benoemen. Nu staat nog open de inrichting van een bewegingspark voor de bargetters en de inrichting van een speelplek voor de Jeu de Boule. De subsidieperiode van twee jaar voor het Sportdorp is inmiddels beëindigd. Omdat er nog zo veel leuke ideeën zijn, wil het Sportdorp die graag alsnog realiseren. HET SPORTDORP GAAT DUS DOOR!

Geïnteresseerden kunnen zich dus nog steeds aanmelden.

Dan de nieuwe tribune van Succes. Ook hier is de SSW nauw bij betrokken. Momenteel is de bouw van de tribune in een eindfase. Enkele werkzaamheden moeten nog gedaan worden. Dan staat er een prachtige tribune met een functionele bergruimte er onder. Mogelijk geworden door opnieuw een geweldige inzet van vrijwilligers.

En dan wil Succes opnieuw kampioen worden. Echter, dat kunnen ze niet alleen. Dus … .. . kom aanmoedigen. Er is nu prachtig plek voor; ook bij slecht weer. En mocht toch een opwarmertje nodig zijn, dan kunt u die zeker in de nieuwe kantine van Succes krijgen. WAT WILT U NOG MEER!

Ook voor reclame is het Sportcentrum belangrijk geworden. Met slechts één reclamebord informeert men alle zaalsporters en aanhang; ook die in de gehele Kop van Noord Holland. De 60 reclameborden van nu zeggen al veel; en… .. . er zijn er al weer 11 nieuwe onderweg. Uiteindelijk moeten er 85 borden gaan hangen. Dan is de ruimte vol. De reclamewaarde wordt extra verhoogd, doordat de reclamanten betrokkenheid tonen met sportief Wieringen met al zijn vrijwilligheid. De opbrengst komt namelijk ten goede aan alle deelnemende verenigingen. Kijk maar eens in de hal wie er nu al reclame maken. ONZE DANK IS GROOT!

Afsluitend wensen wij sportminnend Wieringen een fantastisch en sportief 2016.

Dagelijks Bestuur SSW