Archief voor januari 2016

NIEUWSBULLETIN – januari 2016

De jaarwisseling is voorbij en iedereen is weer druk met zijn sport. Het bruist weer volop in het Sportcentrum. Het is ook erg leuk om buiten de jeugd te zien spelen met voetbal en handbal en daarnaast in de sporthal en in de gymzaal de senioren met zaalvoetbal, badminton, basketbal en de gym. En dan is er tussendoor de schoolgym en voor de super-senioren onder ons de bewegingsgym, Dynamic Tennis en de Walking Football. In de kantine is er met regelmaat biljart; ook kan er worden gedart, geschaakt, gedamd en gesjoeld. Natuurlijk zorgen de beide kantines graag voor een hapje en een drankje. Zo is er inmiddels een boel gerealiseerd onder het motto voor elkaar en met elkaar. Ook leuk is, dat steeds meer nieuwe gezichten het vernieuwde Sportcentrum weten te vinden.

De afgelopen periode zijn er weer ENKELE GROOTSE ACTIVITEITEN georganiseerd. Enkele voorbeelden zijn de districtswedstrijden biljart, het jaarlijkse Van Bodegom Toernooi zaalvoetbal, een geheel nieuw tafeltennistoernooi, een super-gezellig mix-toernooi voor de voetballers met de handballers en met de basketballers, en het oliebollentoernooi van Succes met afsluitend een gezellige nieuwjaarsreceptie. De bekerwedstrijden van Tonegido waren heel uitspringend. Muziek vooraf, kennismaking van de spelers aan het publiek en aan elkaar, dan de wedstrijd zelf en na de wedstrijd een dankwoord. Wat een geweldige sfeer, geen onvertogen woord, met wederzijds respect (!) en daarna een volle kantine. Ook waren er heel gezellige activiteiten, zoals een vlooienmarkt, een kerstworkshop, diverse sponsorlopen, een Beierse avond, en hoe kan het ook anders … .. . oliebollen bakken! Tenslotte doet ook de hondenvereniging het goed. Naast diverse gerichte trainingsochtenden voor de leden, worden nu ook voor belangstellenden speciale trainingen voor de honden en zijn houders gehouden met als thema’s vuurwerk – veiligheid – wederzijdse begrip en gehoorzaamheid.

Ook is het wel eens DIPPEN. Eerst met de handbalvereniging Tonegido. De SSW en Succes hebben allereerst een financiële ondersteuning gegeven. Daarna heeft het nieuwe bestuur met veel daadkracht en enthousiasme nieuwe activiteiten georganiseerd. Geweldig hoe de vereniging weer in een positieve flow is gekomen. Een extra steuntje in de rug was natuurlijk ook de zilveren medaille van het damesteam in de WK met een geweldige handbalpromo. Daarna belandde de Gym in zwaar weer. Ook hier heeft de SSW bijgesprongen. Het vernieuwde bestuur van de gym heeft veel nieuwe plannen en verdient een nieuwe kans. Naast oliebollen bakken en een sponsorloop,  worden er voorbereidingen getroffen voor uitvoeringen en grote wedstrijden. Ook met de gym zal het goedkomen. Zo zie je maar. Een iedere vereniging gaat wel eens mis. Maar in nauwe samenwerking en met voldoende vrijwilligheid en enthousiasme, weten we steeds weer een oplossing te vinden. De SSW vindt het geweldig, dat zij haar steentje kan en mag bijdragen. VOOR ELKAAR en MET ELKAAR.

Alvast een VOOR-AANKONDIGING van vier nieuwe grote activiteiten:

Opnieuw een Open-Middag voor alle deelnemende verenigingen (vrijdag 19 februari)

EN weer een nieuwe Uitvoering van de gym (dinsdag 23 februari)

EN de traditionele Vlooienmark (zondag 28 februari)

EN het derde Wieringer Viking Toernooi voor judoka’s tot en met 12 jaar (zaterdag 19 maart).

Dan kennen we nog enkele WENSEN. Graag zien we sporten weer terug als volleybal, tafeltennis en indoor tennis. Alle attributen als netten en speeltafels zijn aanwezig. Wilt u gewoon eens spelen met familie, met de buurt, of in repeteerverband, laat het gerust weten. Geldt ook voor denksporten schaken en dammen. Gewoon eens proberen?. Er zijn nog enkele Passe-par-Toutes  beschikbaar.

Het GLAZEN HUIS was weer een geweldig event. Iedereen was positief. Naast veel gezelligheid was de opbrengst ook weer top. De opbrengst kwam nu voor een groot deel ook ten goede aan allerlei activiteiten op Wieringen. Proficiat!Hopelijk blijft het zo een steeds terugkerend spektakel.

Tenslotte, weet u al hoeveel RECLAMEBORDEN er hangen? Het zijn er al 75! Geweldig toch? Ook onze reclamanten mogen tevreden zijn, want het aanbod sport en spel is nu wel heel uitgebreid. Ook voor de bezoekers groeit geleidelijk aan een naamsbekendheid met de reclamanten. Zo ontstaat er een voordeel voor beide. Er is nog plaats voor 11 borden; dan zijn we vol?!? Voor wie?

Tot volgend bulletin.

Dagelijks Bestuur SSW

NIEUWSBULLETIN – december 2015

NIEUWSBULLETIN 12 – 2015

Momenteel gebeurt er heel veel in het Sportcentrum Wieringen. Daarom gaan we een maal in de 2 maanden een bulletin publiceren. De publicatie zal in het Wieringer Nieuws zijn en zal worden geplaatst op onze website. Dit bulletin is de eerste uitgave.

Allereerst de organisatie SSW.

Alleen de beheerder is een betaalkracht. In vaste patronen moet hij nl. ook op de dag aanwezig zijn. Verder gebeurt alles in vrijwilligheid. Zo’n 25 vrijwilligers verzorgen de kantinebezetting, het onderhoud, vullen het beheer aan, verzorgen de website, verwerken de reserveringen en doen de PR. Ook worden door de deelnemende verenigingen vele werkzaamheden verricht; spontaan, relaxt en ondersteunend. Geweldig positief. Daarom is het mogelijk om ons fantastische sportcentrum te exploiteren. VOOR ELKAAR en MET ELKAAR!

Het nieuwe accommodatiebeleid van de Gemeente Hollands Kroon heeft ook voor het Sportcentrum een geweldige impact. De jaarlijkse subsidie voor de SSW wordt verlaagd van € 80.000,00 naar € 15.000,00. Om dat op te vangen is een gigantisch lastige klus. Omdat wij de onderliggende gedachte van de GHK best wel reëel vinden en omdat wij graag verder willen met het Sportcentrum, zijn wij ook die uitdaging aangegaan. Mede door de fantastische inzet van de vrijwilligers denken wij in 2017 onze exploitatie daarop rond te hebben.

Zo kunnen wij een sterk team blijven; de verenigingen met hun sport-spel; de SSW ondersteunend. SAMEN STERK!

Ons sportcentrum = gelijk een ontmoetingscentrum; voor sporters, supporters, familie en vrienden. Zo ontmoeten jong en oud elkaar in het Sportcentrum. Wanneer de kids of kleinkids aan het sporten zijn, is er altijd wel tijd voor wat anders; een praatje, een hapje en een drankje. Ook kunnen we elkaar stimuleren om lekker mee te doen. Best leuk een stukje begeleiding van een van de teams of werk in vrijwilligheid; kan ook samen met het beoefenen van spel. Ook voor de ouderen onder ons is er genoeg; of het nu biljarten, walking footbal, dynamic tennis, badminton, iets met basketbal of gym is, of een relaxt potje handbal of voetbal; en dan niet te vergeten het indoortennis in de hal. Er is altijd wel wat te doen; of je regelt het toch zelf? Onze Riekes helpt u graag.

Zo zien we het graag en zo gebeurt het ook steeds meer. TOP!

Het Sportdorp heeft in nauwe samenwerking met het Sportcentrum al diverse nieuwe activiteiten gerealiseerd. Denk aan bovengenoemd dynamic tennis en de door Succes net gestarte walking footbal. Ook is de wandelvereniging uitgebreid naar al een 20 deelnemers en zo zijn er nog veel meer dingen te benoemen. Nu staat nog open de inrichting van een bewegingspark voor de bargetters en de inrichting van een speelplek voor de Jeu de Boule. De subsidieperiode van twee jaar voor het Sportdorp is inmiddels beëindigd. Omdat er nog zo veel leuke ideeën zijn, wil het Sportdorp die graag alsnog realiseren. HET SPORTDORP GAAT DUS DOOR!

Geïnteresseerden kunnen zich dus nog steeds aanmelden.

Dan de nieuwe tribune van Succes. Ook hier is de SSW nauw bij betrokken. Momenteel is de bouw van de tribune in een eindfase. Enkele werkzaamheden moeten nog gedaan worden. Dan staat er een prachtige tribune met een functionele bergruimte er onder. Mogelijk geworden door opnieuw een geweldige inzet van vrijwilligers.

En dan wil Succes opnieuw kampioen worden. Echter, dat kunnen ze niet alleen. Dus … .. . kom aanmoedigen. Er is nu prachtig plek voor; ook bij slecht weer. En mocht toch een opwarmertje nodig zijn, dan kunt u die zeker in de nieuwe kantine van Succes krijgen. WAT WILT U NOG MEER!

Ook voor reclame is het Sportcentrum belangrijk geworden. Met slechts één reclamebord informeert men alle zaalsporters en aanhang; ook die in de gehele Kop van Noord Holland. De 60 reclameborden van nu zeggen al veel; en… .. . er zijn er al weer 11 nieuwe onderweg. Uiteindelijk moeten er 85 borden gaan hangen. Dan is de ruimte vol. De reclamewaarde wordt extra verhoogd, doordat de reclamanten betrokkenheid tonen met sportief Wieringen met al zijn vrijwilligheid. De opbrengst komt namelijk ten goede aan alle deelnemende verenigingen. Kijk maar eens in de hal wie er nu al reclame maken. ONZE DANK IS GROOT!

Afsluitend wensen wij sportminnend Wieringen een fantastisch en sportief 2016.

Dagelijks Bestuur SSW