Archief voor 2017

Nieuwsbulletin – augustus 2017

Nog even geen tijd voor vakantie.

Accomodatiebeleid en afwerking van de eenmalige donatie van de Gemeente Hollands Kroon.

Zoals u inmiddels uitgebreid in de pers heeft kunnen lezen, heeft de gemeente uiteindelijk ingestemd met een eenmalige donatie van € 184.000,-. Doelstelling is om daarmee achterstallige kosten te kunnen wegwerken en om daarna het Sportcentrum financieel zelfstandig te hebben. Althans binnen het accommodatiebeleid van de gemeente en met een jaarlijkse subsidie van nog slechts € 15.000,-. Voor de uitkering hebben wij hebben wij nog wel even onze zelfstandigheid moeten aantonen met een exploitatiebegroting voor de komende 5 jaar, met daaraan gekoppeld een begroting voor groot-onderhoud met reserveringen voor de komende 15 jaar. Dus er was nog wel even wat rekenwerk te doen. Maar toen dat werk was gedaan en vervolgens werd goedgekeurd, heeft de gemeente de uitbetaling snel geregeld. Het geld is inmiddels ontvangen en de noodzakelijke acties voor het wegwerken van de achterstallige kosten is daarna door onze penningmeester direct afgewerkt.

Nogmaals dank aan de gemeente Hollands Kroon voor het gestelde vertrouwen en de snelle afwikkeling. Ook een dank aan het Dagelijks Bestuur, die zich tot het laatste en met zo veel extra heeft ingezet.

 Gelijk tussendoor meegenomen.

De volgende stap in het proces van energie-neutraal maken van het Sportcentrum. Allereerst hadden wij reeds de landelijke subsidie EDS ontvangen. Dan gaat het nu om het verkrijgen van een borgstelling voor een bankfinanciering. Daarvoor zijn dezelfde gegevens benodigd als bovenstaand; dan wel herschreven naar deze doelstelling. Ook deze gegevens zijn inmiddels opgesteld en uitgegeven. Het borgstellingsfonds heeft de gegevens geaccepteerd en heeft de aanvraag in behandeling genomen. Naar verwacht zal ook hier een snelle goedkeur op volgen. Weer daarna kan de finale bankfinanciering worden aangevraagd.

En dan …… de uiteindelijke investeringen. Het streven is “Einde van 2017 klaar!”

Ook gelijk tussendoor meegenomen.

De maximale invulling van de reclameborden.

De laatste 5 reclameborden hebben wij nu ook ingevuld. Dat betekent, dat we het volgende seizoen een volle bak hebben. Nog niet eerder gebeurd! Natuurlijk is de reclamewaarde best groot en dat geeft interesse. Oke. Maar ook is de betrokkenheid van de reclamanten geweldig. Daar zijn we met ons gehele team vrijwilligers ook dankbaar voor en stimuleert ons. En ons team is al geweldig!

Daarom proberen we aan de reclamanten een maximale reclamewaarde terug te geven. Met veel enthousiasme noem ik de ondernemers nog even:

Reeds aanwezige reclameborden:

 • Aficom Accountants en Adviseurs.
 • AGWR Accountancy.
 • Autobedrijf Klein.
 • Autobedrijf Slijkerman.
 • Baaren Bouwbedrijf.
 • Bakkerij Bellis.
 • BertsBoxx.
 • Bosan.
 • Bouwbedrijf Dirks.
 • Bouwbedrijf Hollands Kroon.
 • Bouwkundig Buro Sijnesael en Van Wijck.
 • Brandend Zand.
 • Burghout Design en Druk.
 • de Wieringer boekhandel
 • Dekker Stukadoor en Lijmbedrijf.
 • Energie Service Noord-West.
 • Eputan Kunststoftechniek.
 • Filip Caravans.
 • Formido.
 • GP Groot Inzameling en Recycling.
 • Het Kappershuis.
 • HGG Profiling Contractors.
 • Jac. Schouten Metselwerken.
 • JML Bouwkundig Ontwerp- en Tekenbureau.
 • Jong Beveiliging.
 • Kaan Transport.
 • Kater Funsports.
 • Keppelbouw.
 • Kleimeer Assurantiën.
 • Koopman en Co Accountants.
 • Kroonkeukens.
 • Mieke’s Eten en Drinken.
 • Miko-Koffie Noord-Holland.
 • Motoport Hippolytushoef.
 • Multimate.
 • Organisatiebureau De Lang.
 • PCC Afval.
 • PH Verheul.
 • Postema Plafond- en Wandspuitbedrijf.
 • RABObank.
 • Restaurant Basalt.
 • Restaurant De Dikke Bries.
 • Restaurant De Zingende Wielen.
 • Rob Buijse Techniek en Installateur.
 • Sandfirden Technics.
 • Schadenet Klink.
 • Scheltus Bestratingen.
 • Schildersbedrijf S. de Koning en Zns.
 • Schoonmaakbedrijf Den Oever.
 • Smit Installatietechniek.
 • Technisch Installatiebedrijf Rood.
 • TEDU Opleidingen.
 • Ten Brinke Bestratingen.
 • Transport en Aannemingsbedrijf Klein Wieringen.
 • Uit Eigen Streek. Saartje.
 • Uw Slager Ottens.
 • Uythof Stucadoors.
 • Vakgarage Verfaille.
 • Van Mook Computers.
 • vv Succes.
 • Wereld Winkel Wieringen.
 • Wieringer Nieuws
 • Woningbouw Vereniging Anna Paulowna.
 • Woningbouw Vereniging Beter Wonen.
 • Zeeman Reclamegroep.
 • Zuidema Groenvoorzieningen.

Reclameborden in de maak:

● Autobedrijf Postema.
● Bocado.
● De Groot Recreatie.
● Garage Den Das.
● Heineken.
● Hoveniersbedrijf Tim Bontje.
● Luytgroep.
● Mereboer Uitvaartzorg.
● Merito Grafmonumenten.
● Mook en Bakker.
● Restaurant ’t Plein.
● SPEAK.
● Veldboer.
● Viscentre ’t Wad.
● Wierings Bloemenhuis.

 Geweldig he! TOP.

Jubileumfeest gym.

Tenslotte was er op 01 juli het 90 jarig jubileum van de gym.

Wat een geweldig feest is dat geworden. Op die zaterdag waren er 2 grootse uitvoeringen; en beide keren een volle bak; en een knalfeest erna. Wat een prestatie en ook enthousiasme van de gymnasiasten, van de vrijwilligers, en van alle toeschouwers en leden. Als je dit beleefd, dan is sport toch prachtig! Het houdt actief, bindt en biedt weer allerlei nieuwe en leuke mogelijkheden. Met elkaar en voor elkaar.

Proficiat GV-wieringen!

 Dan nu met Vakantie ???

Namens het Dagelijks Bestuur SSW en alle deelnemende verenigingen.

Alle deelnemende verenigingen nog even op een rij:

 • Handbal Tonegido.
 • Veldvoetbal Succes.
 • Zaalvoetbal Succes (Vml. Formido en Harmonie).
 • Basketbal BREAK OUT 88.
 • Gym  GVWieringen.
 • Biljarten Steeds Beter en De Durpers.
 • Badminton De Tegenpartij.
 • Judo Asahi San.
 • Dynamic Tennis Wieringen.
 • Tennis TC Hippo.

Nieuw:

 • Bewegingssport De Bargetters.

Sympathisant van:

 • Vereniging Aak.
 • Historische Vereniging Wieringen.
 • De Wieringer Molens.

Nieuwsbulletin – juli 2017

Accommodatiebeleid gemeente Hollands Kroon – donatie aan de SSW.

Het veel besproken accommodatiebeleid van de gemeente Hollands Kroon gaat in per januari 2018. Dat betekent onder meer, dat de jaarlijkse subsidies voor sporthalorganisaties wordt teruggebracht naar € 15.000,-. Doelstelling is om meer vrijwilligheid in te schakelen. Alleszins redelijk. Echter om op deze ontwikkeling te kunnen inspelen, moeten de sporthalorganisaties wel de mogelijkheid en tijd krijgen. Bovendien zal de gemeente bij onoplosbare knelpunten moeten willen bijspringen.

De SSW heeft in die gegeven tijd een geweldige slag aan bezuinigen gerealiseerd. Uiteindelijk resteren er nog enkele knelpunten; verplichtingen uit het verdere verleden. Om ook die te kunnen wegwerken, heeft de SSW een verzoek aan de gemeente gedaan voor een eenmalige donatie. Dat betreft een bedrag van € 184.000,-. Na diverse overleg heeft de gemeente Hollands Kroon hierin ingestemd. Geweldig! Dan vanaf uitbetaling een schone lei!

Maar ook streelt ons de motivatie van de gemeente. Welke? Natuurlijk de redelijkheid van het verzoek. Maar ook de met elkaar opgebouwde organisatie waarin iedere vrijwilliger en vereniging zich optimaal betrokken mag voelen/ een maximale inzet van vrijwilligheid/ een hoge kwaliteit en betrouwbaarheid/ continuïteit! Ook de betrokkenheid van zo veel reclamanten maakte indruk.

Dank aan het gehele team SSW en aan de gemeente Hollands Kroon.

 

Energie neutraal.

Het Sportcentrum Wieringen wil vanaf 2018 energie neutraal zijn. Doelstelling is invoering van een verdere bezuiniging in de exploitatie. Dat betekent, dat eerst alle verlichting energiezuinig moet worden omgebouwd; dat ALLE energieverbruikers op het complex moeten worden aangesloten op het centrale elektriciteitsnet; daarbij ook inbegrepen de veldverlichtingen van Succes en Tonegido; en tenslotte dat wordt toegevoegd een pakket van 250 zonnepalen voor de stroomvoorziening. Energie Opgewekt Sportief heeft alles doorgerekend en goedgekeurd. Inmiddels hebben wij al een Rijkssubsidie ontvangen. Momenteel werken wij aan het investeringsplan. Einde van het jaar willen wij de verlichting ombouwen en de zonnepanelen plaatsen. Dit project zal vanaf het eerste jaar al een besparing opleveren.

Imposant.

 

Kantine en keuken herinrichting.

De kantine “beneden” voor de veldsporten is al klaar. Functioneert inmiddels fantastisch. Gaat zelfs nog verder worden uitgebreid met buitenzitjes aan de voetbalkant en aan de handbalkant. Een prachtige ontmoetingsplek voor alle veldsporters/ supporters/ bestuurders en vrijwilligers.

Heel positief.

De kantine “boven” voor de zaalsporten wordt deze zomer gedaan. De kantine zelf is inmiddels opnieuw ingericht en daarmee een stuk gezelliger geworden. Ook is de bar verkleind, waardoor een ruimere aanzit is gerealiseerd. De keuken wordt in de vakantie aangepakt en krijgt een inrichting volgens de voorschriften opslag en hygiëne. Bovendien worden diverse apparatuur vervangen; eenvoudiger bedienbaar en praktischer werkend. Allemaal vrijwilligerswerk!

Daarna is ook deze kantine klaar en geschikt voor zowel kleine als grote bezoeken.

Klaar? Voorlopig wel en met een volle tevredenheid.

 

Brede School.

De definitieve locatie is De Kei geworden. Het bestaande schoolgebouw wordt voor een deel gerenoveerd en voor een deel vervangen voor nieuwbouw. De school krijgt ook een nieuwe gymzaal. Het bouwplan is in voorbereiding.

De SSW heeft steeds gepleit voor een grote gymzaal; model Den Oever. Daarmee de sportfaciliteiten in Hippo maximaal in te vullen. Deze grote gymzaal werd uiteindelijk ook toegezegd. Nu blijkt het gebruik van de gymzaal toch beperkt. De SSW heeft nu zijn wens ingetrokken. Nu komt er een kleine gymzaal. Een gymzaal, die wordt ingericht voor gebruik door de school. Natuurlijk kunnen ook anderen van de gymzaal gebruikmaken, maar dat zal dan zijn beperkingen hebben. Aan de ene kant vindt de SSW dat jammer, maar aan de andere kant moeten we ook praktisch en reëel blijven; wanneer er geen genoeg animo voor is, dan niet.

Neemt niet weg, dat het complex in wording een aanwinst zal worden voor Hippolytushoef.

 

TC Hippo tennis.

De tennisvereniging is nu ook toegetreden tot de SSW. Nu zijn alle verenigingen van het complex aangesloten. Daar zijn wij allemaal erg blij mee. Nu kunnen we elkaar ondersteunen, waar wenselijk. Kunnen we kennis en ervaringen delen om elkaar weer beter te maken. Tenslotte kunnen we waar wenselijk, ons als een grote groep ook naar de gemeente opstellen. Hoe beter onze samenwerking zal worden, hoe meer, beter en doelgerichter de gemeente ons zal kunnen ondersteunen.

 

Feestjes?

Die waren er weer een hele boel. Een sportdag van de scholen. De groots opgezette einde-seizoen feesten van Succes, Tonegido en Break Out. De RABO sponsortocht op de fiets. De wandelvierdaagse. Blij, vrolijk en gewoon nog een keer lekker uit de bol. Als je daarbij een ieder ziet genieten en de vrijwilligers ziet meedoen, dan geeft dat weer veel positieve energie.

Inderdaad allemaal feestjes.

 

Asahi San, judo in het nieuw.

De voorzitter van Asahi San heeft besloten om te stoppen. Lang genoeg geweest en nu tijd voor weer anderen. Was even een lastige actie, maar nu is er dan weer een geheel nieuw bestuur benoemd. Proficiat! Doelstelling is om de judo verder op Wieringen uit te bouwen. Linda Biersteker is de nieuwe voorzitter. Wilt u meer weten; neem dan even met haar contact op? Zij informeert u graag. Voor de vereniging staat zo wie zo een grote uitdaging te wachten. Over een drie jaar moet er een nieuw onderkomen worden ingevuld. Gaat lastig worden, maar is zeker oplosbaar. De gemeente Hollands Kroon volgt de ontwikkelingen nauwgezet en de SSW wil graag meedenken.

 

GV Wieringen gym – jubileum 90 jaar!

De GV Wieringen is in april 90 jaar geworden. Een fantastisch jubileum, waar best even bij mag worden stilgestaan. Dat gaan ze dan ook doen. Op zaterdag 01 juli wordt er een groots opgezette uitvoering gehouden. Deze bleek al snel uitverkocht. Dan nog maar eentje!!!

Ene is in de middag 14.00 uur en de andere is avonds om 19.00 uur. De gym, die momenteel liefst 190 leden heeft en een grote groep vrijwilligers kent, wil in de beide uitvoering graag laten zien, wat zij kan. Met muziek en lichtspel worden de beide uitvoeringen extra luister gegeven.

Er wordt een geringe entree gevraagd; de opbrengst is voor de verenigingskas. De avond uitvoering is inmiddels al vol. De middaguitvoering heeft nog enige plaats. Bent ook u geïnteresseerd? Neem dan even contact op met Nathalie Walschots; zo eventueel per mail nathalie-walschots@hotmail.com.

Komt u ook? De gym ontvangt u graag in het Sportcentrum Wieringen.

En…. U kunt gelijk even kennismaken met de vernieuwde kantine. Daar vertelt de gym u graag verder over hun plannen komend seizoen. Best leuk hoor.

Komende events !!!

De volgende grote events zijn:

01 juli       : Jubileumfeest Gym Vereniging Wieringen met 2 uitvoeringen (en nazit).

17-18 juli : Clubkampioenschappen van de GVW en einde seizoen feestje.

Plan maar in en we ontvangen u graag in het Sportcentrum.

 

Namens het Dagelijks Bestuur SSW en alle deelnemende verenigingen.

Alle deelnemende verenigingen. Nog even op een rij:

Handbal Tonegido
Veldvoetbal Succes
Zaalvoetbal Succes (Vml. Formido en Harmonie)
Basketbal BREAK OUT ’88
Gym GV Wieringen
Biljarten Steeds Beter en De Durpers
Badminton De Tegenpartij
Judo Asahi San
Dynamic Tennis Wieringen

TC Hippo

Nieuw:
Bewegingssport De Bargetters

Sympathisant van:
Vereniging Aak
Historische Vereniging Wieringen
De Wieringer Molens

Wieringer Obstacle Run 2017

Nieuwsbulletin – april 2017

Het einde van het seizoen nadert. Maar aan grote evenementen geen gebrek en aan spannende wedstrijden ook niet. Verschillende teams van de deelnemende verenigingen spelen nog om promotie en kampioenschap. Geweldig om dat te zien. Aan de ene kant het spelplezier in een omgeving, die alles biedt en veel respect afdwingt bij bezoekers. Aan de andere kant de wil om te presteren met een positieve ondersteuning door de verenigingen en supporters. Mocht een promo lukken, dan wacht er een mooi feest en zijn er volgend seizoen weer nieuwe uitdagingen. Zo niet, dan is de kans geweest; in ieder geval vast en zeker een mooi seizoen gedraaid; dan volgend seizoen weer opnieuw proberen.

WINNEN WILLEN – VERLIEZEN KUNNEN.

Ook mooi is om te constateren, dat alle deelnemende verenigingen goed gaan. De ledenbestanden blijven stabiel of nemen geleidelijk toe. Organisatorisch staat alles op de kaart. Financieel loopt alles oke. En …… er is veel plezier. Zo willen we het graag en zo is het nu ook. Opnieuw geweldig. De relatief nieuwe sporten Badminton en Dynamic Tennis zijn een succes. Begonnen onder de stimulerende leiding van Ted Redeker zijn de beide sporten uitgegroeid tot 2 separate verenigingen met elk een ledenbestand van 20 of inmiddels alweer meer. Elke week wordt er gespeeld; de Badminton op de maandagavond en het Dynamic Tennis Wieringen op de dinsdag middag. Daarnaast gebruiken beide volop de mogelijkheden van de Passe par Toutes; voor een vrij spel. Voor het volgende seizoen is in voorbereiding de aanleg van 4x nieuwe speelvelden. Kost wel weer, maar door de extra verhuur zal het geïnvesteerde geld geleidelijk aan weer terugkomen. Heeft ook u interesse? Kom gewoon eens kijken en speel eens vrijblijvend mee. De dames en heren vertellen u graag meer.

De uitbreiding van de reclameborden gaat ook geheel naar wens. Met trots kunnen we aangeven, dat er inmiddels weer 22 borden zijn uitgegeven. Dat betekent, dat de drie niveaus in de hal nu volledig zijn ingevuld. Totaal betekent dat 87 borden. In de zomer zullen ze geplaatst zijn. Enkele borden zijn verouderd. Die moeten nog worden vervangen. Maar ook dat zal in de zomer zijn gebeurd. Opvallend is, dat we nu ook uit Den Oever veel respons hebben gekregen. Natuurlijk is het Sportcentrum er ook voor hen. Maar nu groei ook de betrokkenheid uit Den Oever. Het wij-gevoel wordt nu steeds meer een Wieringen-gevoel.

Saartje, hoe verder? Brand bij Saartje; een van onze reclamanten! Een totale vernietiging van pand en inventaris ten gevolge. Pech. Maar hoe nu verder. De heer Gorsselink is inmiddels weer vol actief met verzamelen van nieuwe spulletjes voor verkoop. Wat een veerkracht van Lex in deze bizarre tijd! Ook de nieuwe winkel is inmiddels geregeld; deze komt op nieuwe Havenweg. Opening is gepland eind mei. Geweldig Lex jouw ondernemerskracht. En ook fantastisch, hoe de reacties zijn uit je directe omgeving. Zo wordt positief en betrokken ondernemen beloond. Lex, zet door en alvast proficiat met je nieuwe start!

Uitwisseling Dynamic Tennis Wieringen 04 april. De Dynamic Tennis Wieringen en REBAD uit Anna Paulowna speelden al weer voor de derde keer een tweekamp. Deze keer was de organisatie in handen van DTW. Van beide verenigingen speelden elf spelers mee. Zij speelden elk drie games van 15 minuten; in een wisselende samenstelling. DTW behaalde de meeste punten. Na afloop was er een gezellige nazit met diverse hapjes en drankjes. Op naar de vierde keer.

Wilt u het dynamic tennis ook eens proberen? Leuk. Loop gerust eens binnen en nog beter; doe een keer mee zonder enige verplichting. Dinsdag middags van 13.30 – 15.00 uur!

Volleybalavond 14 april. Wat een feest. 20 Ploegen streden om de eer en met veel plezier. In de hal trad tijdens het spel, de Wieringer Blaaskapel op. Ook in de kantine was het feest. Een prachtavond. Op het einde van de avond wist niemand meer wie er nu uiteindelijk had gewonnen?

Ontwikkelingen Brede School. De locatie is bepaald; de voormalige Alvitloschool. Biedt diverse nieuwe kansen voor de gemeenschap Hippo en het sportcentrum SSW. Maar eerst het volgende. De sloop van de school en de gymzaal is thans in voorbereiding. Voor een aantal verenigingen en buurtclubs is er straks even geen onderkomen. Een alternatief is de sporthal en de gymzaal SSW. Natuurlijk bent u van harte welkom. Maar ons advies is, wacht niet te lang met opgeven. Op de dagen en in het weekend is er nog redelijk plek. Avonds wordt het al snel minder.

Neem dus op tijd contact op met Ted Redeker. Ted behandelt de reserveringen en kan u het meest direct helpen. Mail van Ted: reserveringen@sportcentrumwieringen.nl

Komende events !!!

Het volgende grote event is:

10 juni: Rabo fietstocht.

Allerlei: diverse einde – seizoen feestjes.

 

Tussendoor diverse grote wedstrijden van het handbal, voetbal (zaal en veld), basketbal en biljart.

Best weer veel toch. En leuk. Het gaat maar door. Plan maar in en we ontvangen jullie graag in het Sportcentrum.

Namens het Dagelijks Bestuur SSW en alle deelnemende verenigingen.

Alle deelnemende verenigingen. Nog even op een rij:
Handbal Tonegido
Veldvoetbal Succes
Zaalvoetbal Succes (Vml. Formido en Harmonie)
Basketbal BREAK OUT ’88
Gym GV Wieringen
Biljarten Steeds Beter en De Durpers
Badminton De Tegenpartij
Judo Asahi San
Dynamic Tennis Wieringen

Nieuw:
Bewegingssport De Bargetters

Sympathisant van:
Vereniging Aak
Historische Vereniging Wieringen
De Wieringer Molens

Nieuwsbulletin – maart 2017

De vlooienmarkt van 26 februari beleefde weer een gezellige drukte.

De kraambezetting was gelijk aan het vorige jaar. En … .. . er waren zo’n 550 bezoekers; 150 meer dan vorige keer! Die belangstelling en in combinatie met allerlei sportactiviteiten gaf op sommige momenten veel verkeersdrukte met een enkel overlast. Daarvoor onze excuses.

Het beeldscherm in de ontvangstruimte is nu af.

Alle activiteiten voor de gehele dag worden nu continu gepresenteerd. Dat geldt nu ook voor de vignetten van de reclamanten. De informatievoorziening is nu optimaal. Met dank aan John van Mook. 

Het toegangshek aan de kant van de hal en aan de overkant van Succes is gerepareerd en voortaan afgesloten.

Alleen voor verkeer en/ of andere bijzondere dingen wordt het hek geopend. De toegangssleutels zijn bij de Beheerder SSW, Succes en de TC Hippo. Natuurlijk is het weer even wennen. Er zijn daardoor zeker ook een aantal ongemakken. Maar het belangrijkste is, dat er nu op het complex geen onnodig auto en fietsverkeer meer is. Geen gecross op de handbalvelden en de speelvelden van Succes. En ook baldadigheid (was overigens al heel beperkt) wordt verder ontmoedigd. 

De Brede School.

Geweldig, dat er nu eindelijk een definitieve beslissing is genomen. De locatie is nu die van De Kei (vml. Alvitloschool). Natuurlijk zullen ook hier weer bezwaren worden uitgesproken. Maar ook hier gelden ook weer een aantal voordelen. De belangrijkste is de continuering van een goed basisonderwijs. Sarkom en Surplus zullen dat in 2019 een verdere invulling geven. Ook was een belangrijke discussie de gymzaal. De SSW heeft zich steeds ingezet voor een grote gymzaal. Daarmee worden de sportfaciliteiten in Hippo alleen maar verder verbeterd. Natuurlijk kan dit op een gegeven moment ook (financieel) tegen de SSW gaan werken, maar het algemeen belang vinden wij van een groter belang. Wel hebben wij met de Gemeente en Sarkom/ Surplus afspraken gemaakt over het beheer. Maar nu de locatie is geworden De Kei, zullen die afspraken worden herzien naar alleen Sarkom/ Surplus. Wij gaan er van uit dat ook dat wel weer gaat goedkomen. De lopende discussie is in ieder geval heel positief.

Het jaar 2018 wordt het eerste jaar van het accommodatiebeleid van de gemeente.

Voor de SSW gaat dat betekenen, dat de subsidie verder wordt teruggedraaid. Eerst was de subsidie € 75.000,00. Deze is al omlaag gebracht naar € 35.000,-. Vervolgens in 2018 moet deze gaan worden € 15.000,-.

Bij de eerste gesprekken van een ca 2,5 jaar terug, hebben wij de gemeente medegedeeld dat wij het beleid prima vinden; alleen moeten wij wel de mogelijkheden krijgen om op dit nieuwe beleid in te spelen. Wij hebben toegezegd ons uiterste best te doen om onze kosten in de exploitatie omlaag te brengen. Maar ook, dat wij niet het volledige verschil in subsidie kunnen opvangen. De oorzaak is, dat wij nog steeds met een incidentele schuld zitten. Bij aanvang was deze schuld € 412.000,-. Deze schuld is inmiddels afgelost naar een bedrag van € 184.000,-. Evenwel, zij blijft (te) zwaar op onze exploitatie drukken. Wij hebben in de eerste gesprekken aan de gemeente dan ook voorgesteld om deze schuld over te nemen. Inmiddels hebben wij de kosten in onze exploitatie verlaagd, zodat wij met de verlaagde subsidie van dit moment tbv € 35.000,- op de nullijn kunnen werken. Een verdere verlaging van de subsidie naar € 15.000,- kunnen wij niet meer realiseren. Daarom hebben wij opnieuw de gemeente verzocht om de lopende schuld van ons over te nemen. Op ons eerste verzoek van 2,5 jaar terug en ook nu heeft de gemeente nog niet inhoudelijk gereageerd. Gaat spannend worden.

Ruimte voor fysio en ruimte voor kinderopvang (met spel)?

In het Sportcentrum hebben wij diverse mogelijkheden. Sport, spel, bewegen in combi met een therapeutische en actieve genezing lijkt ons een ideale combinatie. Ook een (kinder-) opvang met allerlei mogelijkheden van spel is eenvoudig mogelijk. Wellicht iets voor u? Laat een ieder die interesse heeft me even benaderen voorzitter@sportcentrumwieringen.nl

Reclameborden.

Wij hebben weer een nieuwe actie gestart. Hartverwarmend daarbij is, hoe spontaan men veelal reageert. Momenteel hebben wij maar liefst 12 nieuwe reclameborden erbij. Mooi he! Wanneer deze borden ons zijn aangeleverd hebben wij nog 5 plaatsen over. Ook deze willen wij voor het einde van dit seizoen hebben ingevuld. Dan hebben wij een volle bak. Wat een geweldige betrokkenheid. Dank namens alle sporters.

Dan hebben wij op 16 maart weer een regionaal volleybal toernooi gehad.

16 Teams uit de regio boven Schagen hebben weer een gezellig toernooi met afsluiting in de kantine gehad. Het was ouderwets druk. En zonder een onvertogen woord. Ook dank aan het biljarten. Voor hun was het een roerig clubavondje, maar de biljarters gingen onverstoord door en droeg mede bij aan de gezelligheid van de avond.

De organisatie Sportdorp gaat eerdaags worden ondergebracht in de SSW.

In vervolg hierop wordt ook een evenementencommissie opgericht. Zij krijgt de doelstelling om allemaal leuke activiteiten te organiseren. Zowel aansluitend op de bestaande verenigingsactiviteiten, als wel als start-up voor nieuwe activiteiten. Inmiddels hebben zich al enkele enthousiastelingen aangeboden. Nog een enkel en we kunnen beginnen. Wellicht ook iets voor u?

Het basketbal gaat goed. Zoals ik in het vorige nieuwsbulletin schreef, is er een wens om wat meer jeugd aanwas te krijgen. Dan wordt men wat flexibeler met wedstrijden en teamactiviteiten. Enkelen hebben zich al gemeld. Wat ik niet heb vermeld is, dat er regelmatig extra trainingen worden gegeven. De heren Wicher Braad en Niels Lont verzorgen deze trainingen. De trainingen zijn bedoeld als aanvulling voor de leden van Break Out, maar ook voor nieuwe leden. Zij kunnen dan ook kennismaken met de basketbal en het eens proberen. Erg leuk. Gewoon eens doen. Neem eens contact op via de www.breakout88.com.

Komende events !!!

Het volgende grote event is:

14 april:               Volleybalavond.

Tussendoor diverse grote wedstrijden van het handbal – voetbal (zaal en veld) – basketbal – biljart.

Best veel toch. En leuk. Het gaat maar door. Plan maar in en we ontvangen jullie graag in het Sportcentrum.

Namens het Dagelijks Bestuur SSW en alle deelnemende verenigingen.

Alle deelnemende verenigingen. Nog even op een rij:
Handbal Tonegido
Veldvoetbal Succes
Zaalvoetbal Succes (Vml. Formido en Harmonie)
Basketbal BREAK OUT ’88
Gym GV Wieringen
Biljarten Steeds Beter en De Durpers
Badminton De Tegenpartij
Judo Asahi San
Dynamic Tennis Wieringen

Nieuw:
Bewegingssport De Bargetters

Sympathisant van:
Vereniging Aak
Historische Vereniging Wieringen
De Wieringer Molens

Nieuwsbulletin – februari 2017

Het nieuwe jaar is al weer ruimschoots begonnen. Februari is het al weer. Even geen tijd gehad in het schrijven van een nieuw bulletin. Dan nu weer; en graag zelfs. Want er is alweer veel gebeurd. Zoals? Natuurlijk zijn alle verenigingsactiviteiten weer begonnen. Met veel enthousiasme en allemaal met 100% vrijwilligheid draaien alle sportieve activiteiten weer als van ouds. Maar daarnaast hebben we ook weer enkele grootse toernooien beleefd.

Denk aan het gezamenlijke jeugdtoernooi van Succes en omliggende verenigingen, met name het van Bodegomtoernooi. 2 weken lang voetbal en plezier maken met elkaar. Het trok diverse speeldagen weer een volle bak.

Dan was er het oliebollen bakken door de GV Wieringen met DOS. Een groots team van vrijwilligheid en oliebollen deskundigheid heeft staan bakken in de kantine van het Sportcentrum. Gelijk werden de oliebollen bezorgd. We hebben een week lang in de geur van oliebollen gezeten, maar het plezier vergoedde alles.

Vervolgens was er de tafeltennisnacht op 14 januari. Ook weer een feest. Tafeltennissen, een biertje drinken, lekker bijpraten, tot laat in de avond. 11 Tafels waren opgetrommeld, 60 spelers speelden met plezier en om de eer. Wat een strijd, wat een gein en wat een prachtige tafeltennisavond. Alles was weer top! De opmaak van een nieuwe vereniging voor een periodiek spel in de gymzaal is helaas niet van de grond gekomen. Bleek een stap te ver. Mogelijk later.

Weer hebben we een regionaal kampioenschap toebedeeld gekregen. De biljartvereniging Steeds Beter was door de Nederlandse Biljartbond gevraagd Het Districtskampioenschap Bandstoten te organiseren. 3 Avonden biljartplezier in de kantine en een ieder weer tevree.

Tenslotte waren er op 04 februari De Open Nederlandse Kampioenschappen Touwtrekken. Uit heel het land en België zijn teams gekomen. Vanaf 07.00 uur was het al een drukte van belang. Tot in de avond om ca 21.00 uur. Een volle bak, de hele dag door. Geweldig, wat een enthousiasme over deze sport en wat een positieve discipline. Alles was er op gericht om er met elkaar een prachtige dag op Wieringen van te maken. Geen onvertogen woord. Alles liep op rolletjes.

Het Sportcentrum en daarmee Wieringen, lijkt nu voor velen op de kaart te staan. Steeds meer organisaties willen graag hun activiteiten bij ons onderbrengen. De SSW met alle deelnemende verenigingen blijken in staat te zijn om deze grootse evenementen te organiseren.
De faciliteiten zijn prima en de gezelligheid en gemoedelijkheid wordt alom gewaardeerd! Natuurlijk vallen er met regelmaat spaanders, maar dat mag je verwachten met zulke grootse events, met een uitvoering geheel in vrijwilligheid. Maar als er dan zich iets voordoet, dan wordt het per direct opgelost. Geen geklaag, gewoon aanpakken, met respect voor elkaar. DAT IS TOP!

Daarom veel dank aan al die vrijwilligers, die zich zo geweldig hebben ingezet; dan denk ik ook aan de kantineteams, het schoonmaakteam en het beheerteam.

Dan trekt het Sportcentrum met deze toernooien veel extra mensen.
Neem ik ook mee de Uitvoering van de GYM en het Regionale Districtskampioenschap GYM voor de jeugd, dan zijn er nu al zo’n 5.000 spelers, organisatie en supporters EXTRA de poort van ons Sportcentrum gepasseerd. Tsja … .. .

Energieneutraal en groene stroom.
Ook de Stichting Sportcentrum Wieringen zoekt hierin zijn weg. Samen met de verzamelde kennis van de deelnemende verenigingen zijn we een marktonderzoek aangegaan. De eindconclusie daaruit was, dat er nog diverse besparingen in het gebruik mogelijk zijn. Met name door een verdere toepassing van de led-verlichting. Dan is er de toepassing van zonnepanelen. Deze hebben momenteel een dermate levensduur, en een korte terugverdientijd, dat ze heel aantrekkelijk zijn geworden. Doelstelling was, dat de investeringen binnen de besparingen moesten blijven, zodat geen extra liquiditeit behoeft te worden aangesproken. Dat is nu gelukt. Met Sportief-Opgewekt is een raamcontract aangegaan. Na toekenning van de subsidies in maart willen we met het project van start gaan. De gemiddelde besparing over een looptijd van 25 jaar minus alle kosten, bedraagt 5.000,00 per jaar. Daar profiteren de deelnemende verenigingen weer mooi van.

Het BHV team heeft weer zijn herhalingscursus gehad.
Dat betekent een dagcursus Brandbestrijding, EHBO, AED en Ontruiming. Best pittig zo een hele dag theorie en praktijk. Vanmorgen kreeg ik van de TEDU door, dat iedereen weer geslaagd was. Hartstikke mooi en proficiat aan Riekes, Peter, Gerjan, Richard en Ted.

De basketbal is dit seizoen nog niet zo naar buiten getreden. Maar op zich draait de vereniging heel goed.
Woensdag trainen en zaterdags de wedstrijden. Altijd weer een gezellige boel. En ze regelen alles zelf. Er is een groot draagvlak in de vereniging. Mooi. Je ziet ook aan het ledenbestand dat er geen verloop is. Alles is gewoon goed geregeld en basketbal is een heel leuke en positieve teamsport. Wel vindt men het wenselijk, dat in de jongste lagen wat nieuwe leden komen. Dan is men wat flexibeler met het opstellen van de teams in de competitie. En kan men meer wisselen in de wedstrijden, waardoor de teamsport met een grotere groep kan worden ingevuld.

Heeft u of uw kinderen interesse? Kom eens kijken op de zaterdag namiddag, of bel eens Johan Krikke. Hij informeert u graag verder. Hun website is www.breakout88.com.

Tenslotte een heel anders nieuwtje.
De SSW heeft zich ingezet voor het verenigingsleven gericht op sport. Met alle deelnemende verenigingen hebben wij momenteel een fantastisch netwerk opgebouwd. Alle verenigingen zijn goed en kennen eigenlijk weinig problemen meer. Bovendien kunnen zij voor sterk gereduceerde kosten gebruik maken van het Sportcentrum. Maar op Wieringen gebeurt nog veel meer. Wij vinden het leuk om een aantal verenigingen, die zich belangeloos inzetten voor promotie van Wieringer erfwaarden, een stimulans te geven. Daarom hebben wij enkele een gratis reclamebord aangeboden in de sporthal. Welke verenigingen? Zie onder.

Ook het Reclamebureau Zeeman heeft meegedacht en meegewerkt. Dank!

Komende events !!!:
26 februari   : Vlooienmarkt, de voorjaarseditie.
16 maart       : Volleybaltoernooi recreatief.
14 april         : Volleybalnacht.

Tussendoor diverse grote wedstrijden van het handbal – voetbal (zaal en veld) – basketbal – biljart.

Best veel toch. En leuk. Het gaat maar door. Plan maar in en we ontvangen jullie graag in het Sportcentrum.

Namens het Dagelijks Bestuur SSW en alle deelnemende verenigingen.

Alle deelnemende verenigingen. Nog even op een rij:
Handbal Tonegido
Veldvoetbal Succes
Zaalvoetbal Succes (Vml. Formido en Harmonie)
Basketbal BREAK OUT 88
Gym GV Wieringen
Biljarten Steeds Beter en De Durpers
Badminton De Tegenpartij
Judo Asahi San
Dynamic Tennis Wieringen

Nieuw:
Bewegingssport De Bargetters

Sympathisant van:
Vereniging Aak
Historische Vereniging Wieringen
De Wieringer Molens