Archief voor juni 2019

Dagelijks Bestuur SSW

Na een aanloopperiode waarin lopende zaken zijn geïnventariseerd, zijn we blij als nieuw bestuur van Stichting Sportcentrum Wieringen naar buiten te kunnen treden.

Onder vasthoudende en vastberaden leiding van Fanja Jochems, namens H.V. Tonegido, hebben er afgelopen winter diverse gesprekken plaatsgevonden tussen de gebruikers van Stichting Sportcentrum Wieringen.

Dit heeft er in februari 2019 toe geleid dat de hieraan deelnemende verenigingen, te weten H.V. Tonegido, V.V. Succes, G.V. Wieringen en Break Out’88, een nieuwe Raad van Toezicht (RvT) Stichting Sportcentrum Wieringen hebben benoemd.

Deze nieuwe Raad van Toezicht heeft in maart 2019 een nieuw Dagelijks Bestuur (DB) Stichting Sportcentrum Wieringen kunnen aanstellen. Dit nieuwe bestuur is met ingang van april 2019 operationeel.

Het nieuwe dagelijks bestuur Stichting Sportcentrum Wieringen bestaat uit de volgende personen.

Voorzitter Geert Jasper: voorzitter@sportcentrumwieringen.nl 
Penningmeester Henk Beets: penningmeester@sportcentrumwieringen.nl 
Vice-Voorzitter Henk van Eerden: kantine@sportcentrumwieringen.nl 
Secretaris Dirk Vink: secretariaat@sportcentrumwieringen.nl

Ted Redeker blijft verantwoordelijk voor alle reserveringen en is bereikbaar via reserveringen@sportcentrumwieringen.nl

Gerjan Doeschot en Richard Spruit blijven verder werken aan – het in 2016 ingezette project – Sportcentrum Wieringen energieneutraal te maken.

Mocht jezelf vragen hebben benader dan één van de bestuursleden persoonlijk of via de genoemde mailadressen.

Wij hebben volop vertrouwen in een prettige samenwerking !

Met vriendelijke groet,

Geert Jasper 
Henk Beets 
Henk van Eerden 
Dirk Vink