Feestelijke opening met spel door de jeugd en bezichtiging

Nieuwe hal Entree kantine

Feestelijke opening met spel door de jeugd en bezichtiging.

Zaterdag 25 april van 13.00 uur t/m 17.00 uur.

Uitnodiging voor allen.

In het jaar 2000 raakte het Sportcentrum gedateerd en moest het een keer grondig worden vernieuwd. De renovatie zou veel geld kosten, waardoor veelvuldig overleg nodig was. Uiteindelijk is door de voormalige gemeente Wieringen in 2011 besloten om geld vrij te maken. Dit was nog geen vrijgave voor een start, daar het credit onvoldoende was. Nadat de bijdrage werd aangevuld door Succes, Tonegido en de SSW; aangevuld werd door verschillende instanties en bedrijven op Wieringen; aangevuld werd door gezamenlijke acties van de deelnemende verenigingen ontstond er de mogelijkheid voor een start. Nadat ook een groots beroep kon worden gedaan op vrijwilligheid zijn we in 2012 begonnen.

Eerst zijn we begonnen met de vervanging van de sporthalvloer en verlichting. Vervolgens met een renovatie en uitbreiding van de kleedkamers en facilitaire ruimten en tenslotte de entree.

Separaat van dit project was de vernieuwing van de gezamenlijke kantine van Succes en Tonegido; is inmiddels ook afgerond. Tenslotte moet nog een geheel nieuwe tribune voor Succes worden gerealiseerd; ook voor deze zijn de plannen inmiddels afgerond en in de zomer gaat de bouw beginnen. Ook weer met een fantastische inzet van vrijwilligheid.

Waarom doen we dit allemaal. Omdat Wieringers van Wieringen houden en zij er veel voor overhebben om de leef kwaliteit op het voormalige eiland op een goed niveau te houden. Sport – spel – bewegen voor elkaar en met elkaar, voor jong en oud. In nauwe samenwerking met het onderwijs en het sportdorp wordt de invulling geoptimaliseerd. De eerste stappen zijn gemaakt. Dat hebben we nu en daar kunnen we barre trots op zijn.

Op zaterdag 25 april maken we er een feestje van. Met alle betrokkenen van het complex en met nadruk met alle vrijwilligers. We sturen geen verdere uitnodigingen, een ieder is van harte welkom. Op de velden is voetbal en handbal. In de sporthal zijn verschillende spelactiviteiten door de jeugd van de deelnemende verenigingen, variërend van sport, spel en bewegen (dance). De beide kantines zijn open, al waar verschillende drankjes en hapjes worden geserveerd. En alles is open voor bezichtiging. Een heleboel clubmensen vertellen u dan graag verder.

Het welkom is vanaf 13.00 uur en de openingshandelingen zijn om 13.30 uur. Wij zijn blij, dat de wethouder de opening zal verrichten; daarmee symboliserende het grote belang van deze ontwikkelingen op Wieringen en de warme support van de gemeente Hollands Kroon.

Graag tot zaterdag 25 april, om 13.00 uur in het Sportcentrum Wieringen.

De Stichting Sportcentrum Wieringen (SSW) met Succes, Tonegido, Formido, Breack Out, De Tegenpartij, Steeds Beter, Asahi San, De Durpers, Harmonie en de Gym Vereniging Wieringen.