Hollands Kroon wil geld vrij maken voor buitensport

HOLLANDS KROON – Het college vraagt de gemeenteraad om structureel geld vrij te maken voor de buitensport in Hollands Kroon. Het gaat om een bedrag van € 72.000 per jaar. Dit bedrag is nodig om mogelijk te maken dat de buitensport ook de komende jaren onder andere zelf het beheer en onderhoud van de velden kan uitvoeren.

Hiervoor was in 2014 al eenmalig budget beschikbaar gesteld. Het is de bedoeling dat de buitensport vanaf 1 augustus 2015 start met het zelfbeheer. HollandsKroon

Buitensport Hollands Kroon
De verzelfstandiging van de buitensport is onderdeel van het accommodatiebeleid. Hiermee streven we ernaar om uiteindelijk de eigendom van de accommodaties over te dragen aan de samenleving. Het budget dat nu wordt gevraagd wordt gebruikt voor de volgende zaken:
• Overdragen van beheer en onderhoud van de sportvelden per 1 augustus 2015. Deze overdracht vindt plaats op basis van een verdeelsleutel van 75%/25%. Dit betekent dat 75% van de kosten gedragen wordt door de gemeente en 25% door de buitensport.
• OZB eigenaarsdeel en de huur die sommige verenigingen betaalden komen te vervallen.
• Toekenning van velden op basis van KNVB/NOC/NSF normering. Door het toepassen van deze normering ontstaat er overcapaciteit aan velden bij een aantal verenigingen. De verenigingen mogen deze velden blijven gebruiken, maar ontvangen geen financiële bijdrage voor het onderhoud en beheer hiervan.

Nulmeting buitensport
Van het budget dat de gemeenteraad in 2014 beschikbaar heeft gesteld, is ook een nulmeting uitgevoerd. Hierbij hebben we gekeken wat de staat is van onder andere de huidige velden en kleedkamers. De uitkomsten van deze nulmeting worden binnenkort gepresenteerd aan de buitensport.

Planning accommodatiebeleid
De planning was om voor de zomer van 2015 alle uitwerkingsvoorstellen van het accommodatiebeleid aan de gemeenteraad voor te leggen. Er is meer voorbereidingstijd nodig. Zo is meer tijd nodig voor een onderzoek naar de toekomst van de binnenzwembaden in Hollands Kroon en welke keuzes op basis daarvan aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Ditzelfde geldt voor de uitkomsten van de nulmeting buitensport.

 

Bron: Wieringernieuws