Sportdorp Hippolytushoef klaar voor de toekomst

Ook wandelaars hebben Sportdorp Hippo ontdekt

HIPPOLYTUSHOEF – Met het formeren van de stuurgroep Sportdorp Hippolytushoef, in het najaar van 2014, krijgt de interventie Sportdorp meer en meer vorm in en rond Hippolytushoef. Sportdorp Hippolytushoef zal in de toekomst gaan vallen onder de Stichting Sportcentrum Wieringen. De gelden vanuit de landelijke subsidie ‘Sportimpuls’ maken het mogelijk dat met name de doelgroepen ouderen en volwassenen optimaal profiteren van nieuw sport- en beweegaanbod.

Vanaf de start in september 2013 zijn vele initiatieven genomen om bewoners in en rond Hippolytushoef meer aan het bewegen te krijgen. Veel organisaties, sportverenigingen en instellingen werken hierbij samen.
Een aantal zeer succesvolle activiteiten waarbij sprake is of was van samenwerking: wandelen (Wandelgroep Wadanders en Sportservice Schagen), Dynamic tennis (Dhr. Van ’t Riet en badmintonvereniging De Tegenpartij), Sportcarrousel (Zwembad De Venne, Sport Nu en Hippogym), cursus ‘bewegen aan tafel’ (Noorderlicht en Sportservice Schagen), schaatsplanktraining (Sport Nu), hardloopcursussen (Sportmassage Hollands Kroon), recreantenbasketbal (Break Out’84), weerbaarheidstraining voor meisjes (Asahi San), opzetten Freerunning-tak (gymvereniging Wieringen en Bargetters) en de wandelvierdaagse (Noorderlicht).

Hippolytushoef Sportdorp

Er zijn gelden ingezet om mensen te scholen voor bepaalde activiteiten. Zo hebben heeft een aantal vrijwilligers van Noorderlicht de cursus ‘bewegen aan tafel’ gevolgd om met bewoners meer te gaan bewegen. Voor Noorderlicht is tevens een fiets met trapondersteuning aangeschaft voor meer beweging.
Een aantal jongeren van de Bargetters zijn volgt momenteel een cursus Freerunning bij de KNGU aan het volgen. Deze jonge en spectaculaire sport is zeer in trek bij jongeren. Het is de bedoeling dat dat er in de toekomst lessen gaan plaatsvinden onder de vlag van gymvereniging Wieringen.

Het bruist van de activiteit in en rond Hippolytushoef. De enthousiaste stuurgroepleden zijn al volop bezig met de plannen voor na de zomervakantie. Sportdorp Hippolytushoef is klaar voor de toekomst.
Kijk voor meer informatie op sportdorphippo.nl.

Sportcentrum Wieringen klaar voor sportieve toekomst

Sportcentrum Wieringen vierde zaterdag een feestje. Het hele sportcomplex is de afgelopen tijd flink op de schop gegaan. Het resultaat mag er zijn, zo bleek tijdens de opening door wethouder Theo Meskers van de gemeente Hollands Kroon.

Het openingsfeestje werd ingeluid door wethouder Theo Meskers, nauw betrokken bij de ontwikkeling van de sportaccommodaties. ,,De opdracht van het college is om de sportaccommodaties onder beheer te brengen bij de clubs. Vandaag kunnen we zeggen, dat dat is geluk!’’ Hij prees de inzet van vrijwilligers. ,,Daar kun je de verantwoording met een gerust hart leggen.’’ Vervolgens verrichtte de wethouder de officiële openingshandeling. Op dat moment kon je in de hal een kanon afschieten en dat deed de wethouder daadwerkelijk met een fikse knal van een miniatuur kanon. Hoewel het nog geen 18:00 uur was, mocht dat bij deze speicale gelegenheid voor één keer.

Sporthal3

Gerjan Doeschot houdt zijn oren dicht als wethouder Meskers de sporthal knallend opent

Gerjan Doeschot, voorzitter van de Stichting Sportcentrum Wieringen blikte terug op de lange weg, die leidde tot ingrijpende vernieuwing van het sportcomplex. Al in 2000 bleek de sporthal verouderd. Met steun van gemeente en bedrijven kon het opknappen worden gestart. De afgelopen drie jaar kwam het werk goed van de grond. Eerst werden de vloer en de verlichting aangepakt. Later zijn ook de kleedkamers en de kantine van Tonegido en Succes onder handen genomen. De inzet van talloze vrijwilligers heeft een resultaat opgeleverd, waar het dorp trots op kan zijn. ,,Wieringers houden van Wieringen. Daarom doen we alles met elkaar’’, zo verklaarde Doeschot het succes.
Er staan nog wat werkzaamheden op stapel. In de meivakantie wordt begonnen aan de nieuwe tribune van voetbalvereniging Succes. Ook is er de wens om de gymzaal te verbeteren. ,,Dan is het sportcomplex klaar voor het nieuwe seizoen.’’

Sporthal2_1

Na de opening hield het sportcentrum open huis. De jeugd demonstreerde sport en spel en dat trok natuurlijk veel (groot)ouders, maar ook andere belangstellenden.

Bron: www.wieringernieuws.nl

 

Feestelijke opening met spel door de jeugd en bezichtiging

Nieuwe hal Entree kantine

Feestelijke opening met spel door de jeugd en bezichtiging.

Zaterdag 25 april van 13.00 uur t/m 17.00 uur.

Uitnodiging voor allen.

In het jaar 2000 raakte het Sportcentrum gedateerd en moest het een keer grondig worden vernieuwd. De renovatie zou veel geld kosten, waardoor veelvuldig overleg nodig was. Uiteindelijk is door de voormalige gemeente Wieringen in 2011 besloten om geld vrij te maken. Dit was nog geen vrijgave voor een start, daar het credit onvoldoende was. Nadat de bijdrage werd aangevuld door Succes, Tonegido en de SSW; aangevuld werd door verschillende instanties en bedrijven op Wieringen; aangevuld werd door gezamenlijke acties van de deelnemende verenigingen ontstond er de mogelijkheid voor een start. Nadat ook een groots beroep kon worden gedaan op vrijwilligheid zijn we in 2012 begonnen.

Eerst zijn we begonnen met de vervanging van de sporthalvloer en verlichting. Vervolgens met een renovatie en uitbreiding van de kleedkamers en facilitaire ruimten en tenslotte de entree.

Separaat van dit project was de vernieuwing van de gezamenlijke kantine van Succes en Tonegido; is inmiddels ook afgerond. Tenslotte moet nog een geheel nieuwe tribune voor Succes worden gerealiseerd; ook voor deze zijn de plannen inmiddels afgerond en in de zomer gaat de bouw beginnen. Ook weer met een fantastische inzet van vrijwilligheid.

Waarom doen we dit allemaal. Omdat Wieringers van Wieringen houden en zij er veel voor overhebben om de leef kwaliteit op het voormalige eiland op een goed niveau te houden. Sport – spel – bewegen voor elkaar en met elkaar, voor jong en oud. In nauwe samenwerking met het onderwijs en het sportdorp wordt de invulling geoptimaliseerd. De eerste stappen zijn gemaakt. Dat hebben we nu en daar kunnen we barre trots op zijn.

Op zaterdag 25 april maken we er een feestje van. Met alle betrokkenen van het complex en met nadruk met alle vrijwilligers. We sturen geen verdere uitnodigingen, een ieder is van harte welkom. Op de velden is voetbal en handbal. In de sporthal zijn verschillende spelactiviteiten door de jeugd van de deelnemende verenigingen, variërend van sport, spel en bewegen (dance). De beide kantines zijn open, al waar verschillende drankjes en hapjes worden geserveerd. En alles is open voor bezichtiging. Een heleboel clubmensen vertellen u dan graag verder.

Het welkom is vanaf 13.00 uur en de openingshandelingen zijn om 13.30 uur. Wij zijn blij, dat de wethouder de opening zal verrichten; daarmee symboliserende het grote belang van deze ontwikkelingen op Wieringen en de warme support van de gemeente Hollands Kroon.

Graag tot zaterdag 25 april, om 13.00 uur in het Sportcentrum Wieringen.

De Stichting Sportcentrum Wieringen (SSW) met Succes, Tonegido, Formido, Breack Out, De Tegenpartij, Steeds Beter, Asahi San, De Durpers, Harmonie en de Gym Vereniging Wieringen.

Sportdorp Hippolytushoef

U heeft ongetwijfeld ergens wel eens iets gehoord of gelezen van Sportdorp Hippolytushoef, vitale kern voor álle leeftijden. We zijn van mening dat een hoop mensen nog niet precies weten wat het inhoud. Vandaar deze informatie.

 

Ruim een jaar geleden is in het kader van de subsidieregeling Sportimpuls door een groot aantal organisaties in en rond Hippolytushoef een subsidieaanvraag ingediend. De Sportimpuls is onderdeel van het VWS programma Sport en Bewegen in de Buurt. De subsidieaanvraag is goedgekeurd en geldt voor twee jaar. De subsidie is bestemd voor lokale sport- en beweegaanbieders om meer mensen aan het bewegen te krijgen. Er is gekozen voor de interventie “Sportdorp”, één van activiteitenplannen die staan beschreven op de menukaart. De Menukaart biedt een overzicht van  een sport- en beweegaanbod dat de afgelopen jaren met succes is uitgevoerd door sportbonden, beweegaanbieders en andere organisaties.

 

Sportdorp is de ideale interventie om binnen het uitgebreide samenwerkingsverband het gewenste nieuwe sportaanbod voor nieuwe doelgroepen te realiseren. Uit gemeentelijk onderzoek blijkt een grote urgentie en draagvlak onder vrijwel de gehele bevolking. De resultaten van deze  behoeftepeiling zijn de basis voor het laagdrempelig aanbieden van nieuw (sport)aanbod in verschillende activiteiten, modules en lidmaatschappen. Actief meedoen is het sleutelwoord; als sporter, aanbieder, vrijwilliger of soms gewoon als supporter.

 

De aanzet voor de subsidieaanvraag is tot stand gekomen door een samenwerking van Sportservice Schagen en Stichting Sportcentrum Wieringen. Sportservice Schagen (onderdeel van Sportservice Noord-Holland) heeft de aanvraag geschreven, Voetbalvereniging Succes heeft formeel gezien de subsidieaanvraag ingediend.

 

Organisaties die betrokken zijn bij Sportdorp Hippolytushoef zijn: voetbalvereniging Succes, handbalvereniging Tonegido, Basketbalvereniging Break Out, Badmintonvereniging de Tegenpartij, Biljartvereniging Steeds beter, Zaalvoetbalvereniging De Harmonie, Gymnastiekvereniging Wieringen, judovereniging Asahi San, Sportcentrum Hippogym, Bargetters, Zwembad De Venne, Sportmassage Hollands Kroon, Sport-nu Westerland, Woonzorggroep Samen, Wonen Plus Welzijn, Lokaal Samenwerkende Bonden Ouderen Hollands Kroon en Omring. De Gemeente Hollands Kroon is betrokken geweest bij de huis-aan-huis verspreiding van de behoeftepeiling onder de bevolking van Hippolytushoef.

 

Bij de officiële start op 20 september jl. nam wethouder Bijlstra van Hollands Kroon de website van het sportdorp in gebruik: www.sportdorphippo.nl. Op deze site vindt u alle informatie alsmede het actuele sport- en beweegaanbod van Sportdorp Hippolytushoef, een vitale kern voor álle leeftijden. Ook is het Sportdorp te volgen via Facebook.

Voor vragem of meer informatie kunt u terecht bij de projectleider van Sportdorp Hippolytushoef, dhr. Ossip Wijnker: sportdorphippo@sportserviceschagen.nl.

Verbeterwerkzaamheden van het sportcentrum.

Op het moment naderen de verbeterplannen van het sportcomplex Stichting Sportcentrum Wieringen te Hippolytushoef het eindstadium van uitvoering. Kleedkamers, bestuursruimten, kantine sporthal en facilitaire ruimten worden aangepakt. Het concept is reeds bepaald. De aanvragen zijn uitgezet en in behandeling. Geleidelijk aan kunnen door Succes, Tonegido en SSW definitieve keuzes worden gemaakt. De bedoeling is om eind juni 2014 te starten. Dus na het jubileum van Succes. Een megaklus voor professionele aannemers, maar ook met een brede groep van vrijwilligers. Noodzaak om alle wensen met een beperkt budget te kunnen invullen.

De renovatie van de kantine van Succes en Tonegido is hier direct bij betrokken, doch wordt door Succes en Tonegido separaat behandeld. Omdat de wens is om voor het jubileumfeest van Succes de kantine gereed te hebben, is zaterdag 04 januari het startschot gegeven. Een grote groep vrijwilligers is opgeroepen en zijn enthousiast met het strippen van de bestaande bebouwing aangevangen. Het werd hard werken, maar ook was het feest. Waarom? Eindelijk de start, opluchting. Ook werd goed aan de inwendige mens gedacht en er was veel lol. Samen sterker, met elkaar en voor elkaar. Na anderhalve week is het stripwerk geklaard. Een fantastische prestatie. Nu aanpakken de plannen voor het herstel en de inrichting. Gaat echt leuk worden. Kom maar eens kijken. Wij houden u verder op de hoogte.

Foto’s volgen en zullen mettertijd worden toegevoegd.

 

Gerjan Doeschot

Damsterpad 6

1778 KJ Westerland

06-13172584

Kick off Sportdorp Hippolytushoef.

Sportdorp Hippolytushoef: Vitale kern voor álle leeftijden

De subsidie aanvraag “Sportdorp Hippolytushoef” is 1 Juli jongstleden gehonoreerd. Hierdoor zijn de betrokkene organisaties weer een stap dichterbij hun doelstelling om het sport- en beweegaanbod aan te passen op de behoefte van de inwoners van Hippolytushoef.

In het weekend van 20-21 september zal Sportdorp Hippolytushoef echt van start gaan.
Op 20 september zal de officiële kick off van Sportdorp Hippolytushoef plaatsvinden. Op deze avond zullen de genodigden van de sportverenigingen en raadsleden een lezing krijgen over het belang van bewegen voor alle doelgroepen en over de voorbeelden van succesvolle sportdorpen in Groningen.

Op 21 september is er een Sportfair voor alle inwoners. In en rond het sportcentrum Wieringen is een gevarieerd sport- en beweegaanbod voor alle leeftijden. Vanaf 11.00 uur tot 16:00 bent u welkom en kunt u misschien zelf ook een stap maken naar een beweeglijk en sportief leven.

Gedurende de looptijd van het project , 24 maanden, zal er een beweegaanbod gerealiseerd worden dat echt vraaggericht is en uitgevoerd gaat worden in samenwerking met de stichting Sportcentrum Wieringen en de sportverenigingen in Hippolytushoef. Het zorgcentrum Noorderlicht, de Omring, sportcentrum Hippogym, de LSBO, Wonen Plus Welzijn en het zwembad de venne zijn ook partners in dit project.

Voor meer informatie:
Sportservice Schagen
Katinka Wiltenburg 0224-214774
sportdorphippo@sportserviceschagen.nl
www.sportdorphippo.nl

Verlichting (persbericht)

Weer een mijlpaal voor de Sporthal Wieringen – Stichting Sportcentrum Wieringen.
De vervanging van de verlichting in de sporthal en gymzaal ter verbetering van de spelconditie is afgerond.
Al eerder was de vloer van de sporthal vervangen. Die voldoet uitstekend; een ieder is enthousiast en maakt er graag en veelvuldig gebruik van.
Daarnaast had de Stichting Sportcentrum Wieringen (SSW) een uitdrukkelijke wens aangaande de verbetering van de verlichting. Die was verouderd en voldeed niet meer aan de normen van de IOC/ NSF. Bovendien kan met de vervanging een enorme bezuiniging in kosten worden gerealiseerd. Na een brede oriëntatie in de markt hebben wij de nieuwe verlichting van Lumeco uitgekozen als de beste oplossing. De lichtsterkte wordt daarmee met 20% uitgebreid, waardoor de sporthal en de gymzaal weer optimaal geschikt zijn voor wedstrijdsport. Bovendien zijn deze lampen energiezuinig, waardoor de exploitatiekosten na de terugverdientijd van slechts 3 jaar enorm kunnen worden verlaagd. Wij hebben de woningbouwvereniging Beter Wonen bereid gevonden om voor ons de investering te financieren. Dit ziet de SSW wederom als een bevestiging voor het nog immer groeiend draagvlak voor het Sportcentrum Wieringen. Dit draagvlak is ook noodzakelijk, daar de kadernota van de Gemeente Hollands Kroon uitgaat van meer zelfredzaamheid van sportcentra. Daarna hebben wij Lumeco opdracht gegeven voor de uitvoering. Binnen enkele dagen was de oude verlichting verwijderd, zijn de nieuwe armaturen geplaatst, en ook alle lampen zijn vervangen. Allemaal nog net gereed, voordat alle activiteiten weer gaan beginnen.
Opvallend is naast de lichtsterkte ook, dat het licht heel spelvriendelijk is, dus voor het gevoel veel zachter en meer gelijk verdeeld op alle plekken van de speelvelden. Een enorm voordeel voor sporten met snelheid en concentratie, zoals het zaalvoetbal, basketbal, handbal, tennis, badminton en gym.
Aldus is de spelconditie, die de SSW aan de vele sporters wil bieden verder geoptimaliseerd, waardoor wij inmiddels in de zaal en in de hal een uniek niveau hebben bereikt. Daarom de kop van dit artikel “weer een mijlpaal verder”.
Wij hopen, dat alle sporters van de deelnemende verenigingen (inmiddels gegroeid naar zo’n 1500 leden!) en de Passe-Par-Tout houders en de scholengemeenschap van Wieringen daarmee hun plezier en voordeel mee doen.
Last but not least is deze ontwikkeling ook een extra stimulans voor de aanstaande Sportdorpers onder ons. Het Sportdorp Hippolytushoef zal, met medewerking van de Sportservice Schagen binnenkort verder worden uitgewerkt en wij zullen u daar op korte termijn nader over informeren.
Voor de SSW dan nu de laatste stap voor het verbeterplan van het Sportcentrum. De vervanging van de kleedkamers en bestuurdersruimten, en optimalisering van de beide kantines staan nu op de rol. Ook hier zal weer veel zelfwerkzaamheid gevraagd worden. Dit alles in het teken van “Een organisatie die in gezamenlijkheid bouwt aan zijn toekomst”.

SSW: Deelnemende verenigingen, Passe-par-Tout houders en scholen-Wieringen:
Voetbal Succes
Gerjan Doeschot Handbal Tonegido
Gerard Hekkers Basketbal Break Out
Menno Franke Judo Asahi San
Stefan Beneker Badminton De Tegenpartij
Zaalvoetbal Formido en De Harmonie
Gym GV Wieringen
Biljart Steeds Beter en De Durpers

Opening nieuwe sportvloer 16 maart 2013

Zaterdag 16 maart 2013 is een presentatie gegeven op een goed bezochte middag waarbij de sportvloer officieel is geopend door Jan Steven van Dijk. Een drukte van belang in de sporthal in Hippo. De vloer werd feestelijk in gebruik genomen en de plannen om het gehele complex te verbouwen werden gepresenteerd aan het publiek dat met groten getale naar de Belterlaan gekomen was.

Indeling sportvloer

Hieronder een overzicht van de belijning van de sportvloer.

belijning sportvloer

Nieuwe sportvloer [video]

Maandagavond is de spiksplinternieuwe vloer in de sporthal van Hippolytushoef officieel in gebruik genomen. De eerste test werd uitgevoerd door de badmintonvereniging ‘De Tegenpartij’ Wat schuchter kwamen zij het veld op en keken hun ogen uit. “Wat een mooie vloer en hij lijkt wel te veren”, waren de reacties. En dat klopt wel want de sporthal heeft werkelijk een schitterende nieuwe vloer.

Ongeveer 10 dagen zijn ze er mee bezig geweest en het resultaat mag er zijn. Eerst is er een lijmlaag opgebracht en vervolgens is daar een paar centimeter dikke kunststof laag opgelegd. Daarna is de vloer in de lak gezet en uiteindelijk zijn de lijnen erop geschilderd. Als kleur voor de vloer heeft men gekozen voor grijs omdat daarop de lijnen het beste tot hun recht komen.

De sporthal heeft nu, door een andere indeling, extra badminton en volleybalvelden en het basketbalveld is nu volgens de originele wedstrijd regels aangelegd. Verder zijn er minder putten (verankeringspotjes) en zijn er meer mogelijkheden om de vloer optimaler te gebruiken.

Verder moeten er nog wat kleine reparaties worden uitgevoerd aan de tribune en komen er geheel nieuwe basketbalborden die elektronisch in hoogte kunnen worden gesteld. Langs de kanten worden er nog nieuwe reclameborden geplaatst en daarna kan de sporthal er weer jaren tegenaan.

Onze eigen documentaire maker H. Loer heeft een leuk filmpje gemaakt over de vervanging van de sportvloer