NIEUWSBULLETIN – december 2015

NIEUWSBULLETIN 12 – 2015

Momenteel gebeurt er heel veel in het Sportcentrum Wieringen. Daarom gaan we een maal in de 2 maanden een bulletin publiceren. De publicatie zal in het Wieringer Nieuws zijn en zal worden geplaatst op onze website. Dit bulletin is de eerste uitgave.

Allereerst de organisatie SSW.

Alleen de beheerder is een betaalkracht. In vaste patronen moet hij nl. ook op de dag aanwezig zijn. Verder gebeurt alles in vrijwilligheid. Zo’n 25 vrijwilligers verzorgen de kantinebezetting, het onderhoud, vullen het beheer aan, verzorgen de website, verwerken de reserveringen en doen de PR. Ook worden door de deelnemende verenigingen vele werkzaamheden verricht; spontaan, relaxt en ondersteunend. Geweldig positief. Daarom is het mogelijk om ons fantastische sportcentrum te exploiteren. VOOR ELKAAR en MET ELKAAR!

Het nieuwe accommodatiebeleid van de Gemeente Hollands Kroon heeft ook voor het Sportcentrum een geweldige impact. De jaarlijkse subsidie voor de SSW wordt verlaagd van € 80.000,00 naar € 15.000,00. Om dat op te vangen is een gigantisch lastige klus. Omdat wij de onderliggende gedachte van de GHK best wel reëel vinden en omdat wij graag verder willen met het Sportcentrum, zijn wij ook die uitdaging aangegaan. Mede door de fantastische inzet van de vrijwilligers denken wij in 2017 onze exploitatie daarop rond te hebben.

Zo kunnen wij een sterk team blijven; de verenigingen met hun sport-spel; de SSW ondersteunend. SAMEN STERK!

Ons sportcentrum = gelijk een ontmoetingscentrum; voor sporters, supporters, familie en vrienden. Zo ontmoeten jong en oud elkaar in het Sportcentrum. Wanneer de kids of kleinkids aan het sporten zijn, is er altijd wel tijd voor wat anders; een praatje, een hapje en een drankje. Ook kunnen we elkaar stimuleren om lekker mee te doen. Best leuk een stukje begeleiding van een van de teams of werk in vrijwilligheid; kan ook samen met het beoefenen van spel. Ook voor de ouderen onder ons is er genoeg; of het nu biljarten, walking footbal, dynamic tennis, badminton, iets met basketbal of gym is, of een relaxt potje handbal of voetbal; en dan niet te vergeten het indoortennis in de hal. Er is altijd wel wat te doen; of je regelt het toch zelf? Onze Riekes helpt u graag.

Zo zien we het graag en zo gebeurt het ook steeds meer. TOP!

Het Sportdorp heeft in nauwe samenwerking met het Sportcentrum al diverse nieuwe activiteiten gerealiseerd. Denk aan bovengenoemd dynamic tennis en de door Succes net gestarte walking footbal. Ook is de wandelvereniging uitgebreid naar al een 20 deelnemers en zo zijn er nog veel meer dingen te benoemen. Nu staat nog open de inrichting van een bewegingspark voor de bargetters en de inrichting van een speelplek voor de Jeu de Boule. De subsidieperiode van twee jaar voor het Sportdorp is inmiddels beëindigd. Omdat er nog zo veel leuke ideeën zijn, wil het Sportdorp die graag alsnog realiseren. HET SPORTDORP GAAT DUS DOOR!

Geïnteresseerden kunnen zich dus nog steeds aanmelden.

Dan de nieuwe tribune van Succes. Ook hier is de SSW nauw bij betrokken. Momenteel is de bouw van de tribune in een eindfase. Enkele werkzaamheden moeten nog gedaan worden. Dan staat er een prachtige tribune met een functionele bergruimte er onder. Mogelijk geworden door opnieuw een geweldige inzet van vrijwilligers.

En dan wil Succes opnieuw kampioen worden. Echter, dat kunnen ze niet alleen. Dus … .. . kom aanmoedigen. Er is nu prachtig plek voor; ook bij slecht weer. En mocht toch een opwarmertje nodig zijn, dan kunt u die zeker in de nieuwe kantine van Succes krijgen. WAT WILT U NOG MEER!

Ook voor reclame is het Sportcentrum belangrijk geworden. Met slechts één reclamebord informeert men alle zaalsporters en aanhang; ook die in de gehele Kop van Noord Holland. De 60 reclameborden van nu zeggen al veel; en… .. . er zijn er al weer 11 nieuwe onderweg. Uiteindelijk moeten er 85 borden gaan hangen. Dan is de ruimte vol. De reclamewaarde wordt extra verhoogd, doordat de reclamanten betrokkenheid tonen met sportief Wieringen met al zijn vrijwilligheid. De opbrengst komt namelijk ten goede aan alle deelnemende verenigingen. Kijk maar eens in de hal wie er nu al reclame maken. ONZE DANK IS GROOT!

Afsluitend wensen wij sportminnend Wieringen een fantastisch en sportief 2016.

Dagelijks Bestuur SSW