Geschiedenis

Stichting Sporthal Wieringen is in 1985 opgericht door voetbalvereniging Succes en handbalvereniging Tonegido. Beide verenigingen zochten naar een geschikte accommodatie om binnen te sporten. De start was destijds met een opblaashal. Kort daarna werd de huidige vaste hal gebouwd met hulp van vele vrijwilligers en ondersteuning van diverse sponsors. Later is de sporthal uitgebreid met een kantine en een gymzaal. In 2014 is de naam gewijzigd in Stichting Sportcentrum Wieringen (SSW).

In augustus 2012 is er een geheel nieuwe vloer in gekomen.

In augustus 2013 is de verlichting vernieuwd.

In 2014 zijn de kleedkamers, gangen en toiletruimten verbouwd en gemoderniseerd. Ook de entree is vernieuwd.