NL Energie Collectief

NLEnergieCollectief

De Stichting Sportcentrum Wieringen (SSW) is onlangs een samenwerking aangegaan met NL EnergieCollectief, een uniek en onafhankelijk energiecollectief. NL Energiecollectief, afgekort NLEC, bestaat uit een club energieadviseurs met als doel: “het ondersteunen van particulieren en ondernemers bij het inkopen van elektriciteit en gas op collectieve basis”.

NLEC is met haar kennis en kunde instaat haar klanten een zeer scherpe prijs voor stroom en gas te bieden tegen een vast tarief. NLEC is zelf geen energieleverancier, maar speurt naar de laagste tarieven bij bestaande, betrouwbare energieleveranciers en sluit bij hen de contracten voor u af.

Maar de samenwerking met NL EngergieCollectief moet vooral leiden tot zoveel mogelijk aanmeldingen van leden van bij de SSW aangesloten verenigingen! Hoe meer mensen zich aansluiten bij het collectief, hoe meer invloed NLEC kan uitoefenen op de prijs. Hieronder drie belangrijke redenen waarom u zich zou moeten aansluiten bij NLEC.

1. Energielasten omlaag

Bent u benieuwd of uw energielasten ook omlaag kunnen? Bereken hier uw voordeel. Vervolgens kunt u zich geheel vrijblijvend aanmelden bij NLEC via de SSW. Let op: na de aanmelding zit u nog nergens aan vast! Door u aan te melden kan NLEC op basis van de door u ingevulde gegevens berekenen wat uw energielasten zullen worden. U kunt dus direct zien of en hoeveel u kunt besparen! Indien u vervolgens besluit zich aan te sluiten bij het collectief, verzorgt NLEC het gehele proces van opzegging tot een nieuw contract. Tevens controleren zij jaarlijks uw energienota.

2. Steun uw vereniging met uw deelname!

Door u aan te sluiten bij het collectief kunt u niet alleen jaarlijks flink besparen op uw energienota, met uw deelname steunt u ook direct uw club! Elke nieuwe deelnemer bij NLEC levert namelijk geld op voor de clubkas. Een deel van het vastrecht vloeit daarin terug. Net als bij andere leveranciers betaalt u een vastrecht; het bedrag bij NLEC is € 3,95 per maand. Per deelnemer wordt van het vastrecht 20% t.b.v. “wieringen sport” gereserveerd. Die opbrengst stelt het Sportcentrum weer beschikbaar aan de deelnemende verenigingen, of in de vorm van reductie van de huurkosten op het Sportcentrum, of in een reductie op de verenigings-investeringen. Zo komen de opbrengsten weer volledig ten goede aan “wieringen sport”, met name aan het Sportcentrum en de deelnemende verenigingen. Het is dan wel van belang dat u bij uw aanmelding de kortingscode “wieringen sport” gebruikt. Daarmee steunt u niet alleen uw vereniging, maar komen ook de eenmalige aansluitingskosten (€ 24,95) geheel te vervallen! Zie dat als een korting door het collectief; er zijn daardoor dus geen extra kosten. Bovendien worden de energietarieven netto doorberekend aan de deelnemers; er zijn dus ook geen extra opslagen.

3. Niet langer meer zelf opzoek naar de laagste tarieven

NLEC checkt dagelijks de markt om een zo laag mogelijk tarief voor volgend jaar vast te leggen. Zodra een nieuw tarief is vastgesteld ontvangt u een aanbod voor het komende jaar. U heeft enkele dagen de tijd om te beslissen of u klant blijft. Met uw volmacht koopt NLEC vervolgens uw volume in en zet zij de tarieven voor u vast. De switch die daarop volgt wordt volledig verzorgd door NLEC. U hoeft dus niet langer meer zelf opzoek naar de laagste tarieven, dat doet NLEC voor u. Voor de deelnemers biedt dat zo veel voordelen, dat kortingen kunnen oplopen tot wel 30% van de huidige energietarieven. Dat is interessant en daarom heeft het alles in zich om zo-wie-zo de momentele energietarieven eens te laten doorrekenen.

NLEC is zelf geen energieleverancier, maar speurt naar de laagste tarieven bij bestaande, betrouwbare energieleveranciers en sluit bij hen de contracten voor u af. U ontvangt dan ook van hen uw jaarlijkse energienota en betaalt aan hun uw voorschot.

Voldoende interessant? Dan kunt u zelf besluiten om mee te doen. Zo niet? Dan besluit u zelf om niet mee te doen. Het Sportcentrum en de deelnemende verenigingen bieden u graag de mogelijkheid om te vergelijken en oordelen en daarna om mee te doen en hebben dat met NLEC heel simpel en kostenvrij voor de geïnteresseerden ingevuld.

Alle geïnteresseerden kunnen rechtstreeks inschrijven op de website van de NLEC (www.nlenergiecollectief.nl). Met het benoemen van een kortingscode wordt uw actie automatisch gekoppeld aan het Sportcentrum en de deelnemende verenigingen; de kortingscode is “wieringen sport“.


 Voordelen:

  • lage energietarieven;
  • één vaste contactpersoon (géén callcenter);
  • alle werkzaamheden worden door NL EnergieCollectief geregeld (opzegbrieven, factuurfouten, verlagen van voorschotten, alles m.b.t. elektra en gas);
  • geen boete bij het overschrijden en/of te laag verbruik van gecontracteerde volume, kortom geen bandbreedte;
  • mogelijkheid terugvraag van energiebelasting bij 2 of meer aansluitingen op een pand met terugwerkende kracht van 5 jaar;
  • advies bij teruglevering van energie.

Hoe werkt het?

Aanmelden:

Ga naar de website van NL Energiecollectief (klik hier). Vul uw voornaam, achternaam, e-mailadres, wachtwoord, bevestigingswachtwoord en kortingscode “wieringen sport” in:

NLEC-aanmelden

Stap 1 van het aanmelden:

Vul al de gevraagde gegevens in, zoals mobiele telefoonnummer, gewone telefoonnummer (mag ook 2x het mobiele nummer of huisnummer invoeren), postcode, adres, huisnummer, woonplaats, geboortedatum, geslacht, IBAN nummer, eventueel Facebook en/of Twitter account en aanvinken of u met gas en/of elektra over willen stappen:

NLEC-stap1

Stap 2 van het aanmelden:

Vul uw huidige energieleverancier in, of u een enkele of dubbele meter hebt, met uw verbruik en huidige einddatum contract. Dit doet u ook voor uw gasverbruik. U kunt ervoor kiezen om mee te doen tot en met 31 december 2016, 2017 of 2018.

NLEC-stap2

 Daarna zet u alle vinkjes aan:

NLEC-stap2b

Let op: U kunt bij het laatste vinkje kiezen: zet ik een digitale handtekening, of niet? Als u dit doet, zit u direct bij ons collectief en zullen wij alles voor u gaan regelen. Wilt u er eerst nog even rustig over nadenken, dan zet u dit vinkje niet aan. Vervolgens klikt u op verstuur.

Stap 3 van het aanmelden:

Daarna komt u in het laatste scherm. Hier kunt u uw oude jaarrekening uploaden, zodat het dossier compleet is. Dit is geen must, maar is wel zo fijn, omdat wij dan het gehele dossier compleet hebben en wij u nog beter van dienst kunnen zien.

NLEC-stap3

U klikt op het deelnameformulier PDF om te zien wat u in uw email gaat ontvangen. Als u nog iets wilt aanpassen, kunt u onderin klikken op “vorige stap” om gegevens te wijzigen. Bij akkoord, klikt u op “verzenden” en u ontvangt het (getekende) deelname formulier in uw mailbox. Zodra wij het getekende deelnameformulier retour hebben mogen ontvangen, gaat het contract in en zullen wij alles voor u gaan regelen: De opzegging met uw huidige leverancier, switch regelen met de nieuwe leverancier, contract controle, jaarlijkse factuurcontrole, u zult nieuwsbrieven gaan ontvangen en wij zullen op de onderkant van de energiebeurs voor u in gaan kopen.

Het deelname formulier kunt u uploaden in de portaal, mailen naar ons, faxen naar ons of per post naar ons opsturen of bij uw vereniging achter laten.

Wilt u een printbare versie van bovenstaande instructies? Klik hier: Stappenplan NLEC

Vragen? Dan kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht.

NL Energiecollectief
Teutonenhof 2A
5421 LN Gemert
T: 0492 – 700 222
F: 0492 – 700 223
E: info@nlenergiecollectief.nl
I: www.nlenergiecollectief.nl