Sportdorp Hippolytushoef

U heeft ongetwijfeld ergens wel eens iets gehoord of gelezen van Sportdorp Hippolytushoef, vitale kern voor álle leeftijden. We zijn van mening dat een hoop mensen nog niet precies weten wat het inhoud. Vandaar deze informatie.

 

Ruim een jaar geleden is in het kader van de subsidieregeling Sportimpuls door een groot aantal organisaties in en rond Hippolytushoef een subsidieaanvraag ingediend. De Sportimpuls is onderdeel van het VWS programma Sport en Bewegen in de Buurt. De subsidieaanvraag is goedgekeurd en geldt voor twee jaar. De subsidie is bestemd voor lokale sport- en beweegaanbieders om meer mensen aan het bewegen te krijgen. Er is gekozen voor de interventie “Sportdorp”, één van activiteitenplannen die staan beschreven op de menukaart. De Menukaart biedt een overzicht van  een sport- en beweegaanbod dat de afgelopen jaren met succes is uitgevoerd door sportbonden, beweegaanbieders en andere organisaties.

 

Sportdorp is de ideale interventie om binnen het uitgebreide samenwerkingsverband het gewenste nieuwe sportaanbod voor nieuwe doelgroepen te realiseren. Uit gemeentelijk onderzoek blijkt een grote urgentie en draagvlak onder vrijwel de gehele bevolking. De resultaten van deze  behoeftepeiling zijn de basis voor het laagdrempelig aanbieden van nieuw (sport)aanbod in verschillende activiteiten, modules en lidmaatschappen. Actief meedoen is het sleutelwoord; als sporter, aanbieder, vrijwilliger of soms gewoon als supporter.

 

De aanzet voor de subsidieaanvraag is tot stand gekomen door een samenwerking van Sportservice Schagen en Stichting Sportcentrum Wieringen. Sportservice Schagen (onderdeel van Sportservice Noord-Holland) heeft de aanvraag geschreven, Voetbalvereniging Succes heeft formeel gezien de subsidieaanvraag ingediend.

 

Organisaties die betrokken zijn bij Sportdorp Hippolytushoef zijn: voetbalvereniging Succes, handbalvereniging Tonegido, Basketbalvereniging Break Out, Badmintonvereniging de Tegenpartij, Biljartvereniging Steeds beter, Zaalvoetbalvereniging De Harmonie, Gymnastiekvereniging Wieringen, judovereniging Asahi San, Sportcentrum Hippogym, Bargetters, Zwembad De Venne, Sportmassage Hollands Kroon, Sport-nu Westerland, Woonzorggroep Samen, Wonen Plus Welzijn, Lokaal Samenwerkende Bonden Ouderen Hollands Kroon en Omring. De Gemeente Hollands Kroon is betrokken geweest bij de huis-aan-huis verspreiding van de behoeftepeiling onder de bevolking van Hippolytushoef.

 

Bij de officiële start op 20 september jl. nam wethouder Bijlstra van Hollands Kroon de website van het sportdorp in gebruik: www.sportdorphippo.nl. Op deze site vindt u alle informatie alsmede het actuele sport- en beweegaanbod van Sportdorp Hippolytushoef, een vitale kern voor álle leeftijden. Ook is het Sportdorp te volgen via Facebook.

Voor vragem of meer informatie kunt u terecht bij de projectleider van Sportdorp Hippolytushoef, dhr. Ossip Wijnker: sportdorphippo@sportserviceschagen.nl.