Archief voor maart 2017

Nieuwsbulletin – maart 2017

De vlooienmarkt van 26 februari beleefde weer een gezellige drukte.

De kraambezetting was gelijk aan het vorige jaar. En … .. . er waren zo’n 550 bezoekers; 150 meer dan vorige keer! Die belangstelling en in combinatie met allerlei sportactiviteiten gaf op sommige momenten veel verkeersdrukte met een enkel overlast. Daarvoor onze excuses.

Het beeldscherm in de ontvangstruimte is nu af.

Alle activiteiten voor de gehele dag worden nu continu gepresenteerd. Dat geldt nu ook voor de vignetten van de reclamanten. De informatievoorziening is nu optimaal. Met dank aan John van Mook. 

Het toegangshek aan de kant van de hal en aan de overkant van Succes is gerepareerd en voortaan afgesloten.

Alleen voor verkeer en/ of andere bijzondere dingen wordt het hek geopend. De toegangssleutels zijn bij de Beheerder SSW, Succes en de TC Hippo. Natuurlijk is het weer even wennen. Er zijn daardoor zeker ook een aantal ongemakken. Maar het belangrijkste is, dat er nu op het complex geen onnodig auto en fietsverkeer meer is. Geen gecross op de handbalvelden en de speelvelden van Succes. En ook baldadigheid (was overigens al heel beperkt) wordt verder ontmoedigd. 

De Brede School.

Geweldig, dat er nu eindelijk een definitieve beslissing is genomen. De locatie is nu die van De Kei (vml. Alvitloschool). Natuurlijk zullen ook hier weer bezwaren worden uitgesproken. Maar ook hier gelden ook weer een aantal voordelen. De belangrijkste is de continuering van een goed basisonderwijs. Sarkom en Surplus zullen dat in 2019 een verdere invulling geven. Ook was een belangrijke discussie de gymzaal. De SSW heeft zich steeds ingezet voor een grote gymzaal. Daarmee worden de sportfaciliteiten in Hippo alleen maar verder verbeterd. Natuurlijk kan dit op een gegeven moment ook (financieel) tegen de SSW gaan werken, maar het algemeen belang vinden wij van een groter belang. Wel hebben wij met de Gemeente en Sarkom/ Surplus afspraken gemaakt over het beheer. Maar nu de locatie is geworden De Kei, zullen die afspraken worden herzien naar alleen Sarkom/ Surplus. Wij gaan er van uit dat ook dat wel weer gaat goedkomen. De lopende discussie is in ieder geval heel positief.

Het jaar 2018 wordt het eerste jaar van het accommodatiebeleid van de gemeente.

Voor de SSW gaat dat betekenen, dat de subsidie verder wordt teruggedraaid. Eerst was de subsidie € 75.000,00. Deze is al omlaag gebracht naar € 35.000,-. Vervolgens in 2018 moet deze gaan worden € 15.000,-.

Bij de eerste gesprekken van een ca 2,5 jaar terug, hebben wij de gemeente medegedeeld dat wij het beleid prima vinden; alleen moeten wij wel de mogelijkheden krijgen om op dit nieuwe beleid in te spelen. Wij hebben toegezegd ons uiterste best te doen om onze kosten in de exploitatie omlaag te brengen. Maar ook, dat wij niet het volledige verschil in subsidie kunnen opvangen. De oorzaak is, dat wij nog steeds met een incidentele schuld zitten. Bij aanvang was deze schuld € 412.000,-. Deze schuld is inmiddels afgelost naar een bedrag van € 184.000,-. Evenwel, zij blijft (te) zwaar op onze exploitatie drukken. Wij hebben in de eerste gesprekken aan de gemeente dan ook voorgesteld om deze schuld over te nemen. Inmiddels hebben wij de kosten in onze exploitatie verlaagd, zodat wij met de verlaagde subsidie van dit moment tbv € 35.000,- op de nullijn kunnen werken. Een verdere verlaging van de subsidie naar € 15.000,- kunnen wij niet meer realiseren. Daarom hebben wij opnieuw de gemeente verzocht om de lopende schuld van ons over te nemen. Op ons eerste verzoek van 2,5 jaar terug en ook nu heeft de gemeente nog niet inhoudelijk gereageerd. Gaat spannend worden.

Ruimte voor fysio en ruimte voor kinderopvang (met spel)?

In het Sportcentrum hebben wij diverse mogelijkheden. Sport, spel, bewegen in combi met een therapeutische en actieve genezing lijkt ons een ideale combinatie. Ook een (kinder-) opvang met allerlei mogelijkheden van spel is eenvoudig mogelijk. Wellicht iets voor u? Laat een ieder die interesse heeft me even benaderen voorzitter@sportcentrumwieringen.nl

Reclameborden.

Wij hebben weer een nieuwe actie gestart. Hartverwarmend daarbij is, hoe spontaan men veelal reageert. Momenteel hebben wij maar liefst 12 nieuwe reclameborden erbij. Mooi he! Wanneer deze borden ons zijn aangeleverd hebben wij nog 5 plaatsen over. Ook deze willen wij voor het einde van dit seizoen hebben ingevuld. Dan hebben wij een volle bak. Wat een geweldige betrokkenheid. Dank namens alle sporters.

Dan hebben wij op 16 maart weer een regionaal volleybal toernooi gehad.

16 Teams uit de regio boven Schagen hebben weer een gezellig toernooi met afsluiting in de kantine gehad. Het was ouderwets druk. En zonder een onvertogen woord. Ook dank aan het biljarten. Voor hun was het een roerig clubavondje, maar de biljarters gingen onverstoord door en droeg mede bij aan de gezelligheid van de avond.

De organisatie Sportdorp gaat eerdaags worden ondergebracht in de SSW.

In vervolg hierop wordt ook een evenementencommissie opgericht. Zij krijgt de doelstelling om allemaal leuke activiteiten te organiseren. Zowel aansluitend op de bestaande verenigingsactiviteiten, als wel als start-up voor nieuwe activiteiten. Inmiddels hebben zich al enkele enthousiastelingen aangeboden. Nog een enkel en we kunnen beginnen. Wellicht ook iets voor u?

Het basketbal gaat goed. Zoals ik in het vorige nieuwsbulletin schreef, is er een wens om wat meer jeugd aanwas te krijgen. Dan wordt men wat flexibeler met wedstrijden en teamactiviteiten. Enkelen hebben zich al gemeld. Wat ik niet heb vermeld is, dat er regelmatig extra trainingen worden gegeven. De heren Wicher Braad en Niels Lont verzorgen deze trainingen. De trainingen zijn bedoeld als aanvulling voor de leden van Break Out, maar ook voor nieuwe leden. Zij kunnen dan ook kennismaken met de basketbal en het eens proberen. Erg leuk. Gewoon eens doen. Neem eens contact op via de www.breakout88.com.

Komende events !!!

Het volgende grote event is:

14 april:               Volleybalavond.

Tussendoor diverse grote wedstrijden van het handbal – voetbal (zaal en veld) – basketbal – biljart.

Best veel toch. En leuk. Het gaat maar door. Plan maar in en we ontvangen jullie graag in het Sportcentrum.

Namens het Dagelijks Bestuur SSW en alle deelnemende verenigingen.

Alle deelnemende verenigingen. Nog even op een rij:
Handbal Tonegido
Veldvoetbal Succes
Zaalvoetbal Succes (Vml. Formido en Harmonie)
Basketbal BREAK OUT ’88
Gym GV Wieringen
Biljarten Steeds Beter en De Durpers
Badminton De Tegenpartij
Judo Asahi San
Dynamic Tennis Wieringen

Nieuw:
Bewegingssport De Bargetters

Sympathisant van:
Vereniging Aak
Historische Vereniging Wieringen
De Wieringer Molens