Archief voor juli 2017

Nieuwsbulletin – juli 2017

Accommodatiebeleid gemeente Hollands Kroon – donatie aan de SSW.

Het veel besproken accommodatiebeleid van de gemeente Hollands Kroon gaat in per januari 2018. Dat betekent onder meer, dat de jaarlijkse subsidies voor sporthalorganisaties wordt teruggebracht naar € 15.000,-. Doelstelling is om meer vrijwilligheid in te schakelen. Alleszins redelijk. Echter om op deze ontwikkeling te kunnen inspelen, moeten de sporthalorganisaties wel de mogelijkheid en tijd krijgen. Bovendien zal de gemeente bij onoplosbare knelpunten moeten willen bijspringen.

De SSW heeft in die gegeven tijd een geweldige slag aan bezuinigen gerealiseerd. Uiteindelijk resteren er nog enkele knelpunten; verplichtingen uit het verdere verleden. Om ook die te kunnen wegwerken, heeft de SSW een verzoek aan de gemeente gedaan voor een eenmalige donatie. Dat betreft een bedrag van € 184.000,-. Na diverse overleg heeft de gemeente Hollands Kroon hierin ingestemd. Geweldig! Dan vanaf uitbetaling een schone lei!

Maar ook streelt ons de motivatie van de gemeente. Welke? Natuurlijk de redelijkheid van het verzoek. Maar ook de met elkaar opgebouwde organisatie waarin iedere vrijwilliger en vereniging zich optimaal betrokken mag voelen/ een maximale inzet van vrijwilligheid/ een hoge kwaliteit en betrouwbaarheid/ continuïteit! Ook de betrokkenheid van zo veel reclamanten maakte indruk.

Dank aan het gehele team SSW en aan de gemeente Hollands Kroon.

 

Energie neutraal.

Het Sportcentrum Wieringen wil vanaf 2018 energie neutraal zijn. Doelstelling is invoering van een verdere bezuiniging in de exploitatie. Dat betekent, dat eerst alle verlichting energiezuinig moet worden omgebouwd; dat ALLE energieverbruikers op het complex moeten worden aangesloten op het centrale elektriciteitsnet; daarbij ook inbegrepen de veldverlichtingen van Succes en Tonegido; en tenslotte dat wordt toegevoegd een pakket van 250 zonnepalen voor de stroomvoorziening. Energie Opgewekt Sportief heeft alles doorgerekend en goedgekeurd. Inmiddels hebben wij al een Rijkssubsidie ontvangen. Momenteel werken wij aan het investeringsplan. Einde van het jaar willen wij de verlichting ombouwen en de zonnepanelen plaatsen. Dit project zal vanaf het eerste jaar al een besparing opleveren.

Imposant.

 

Kantine en keuken herinrichting.

De kantine “beneden” voor de veldsporten is al klaar. Functioneert inmiddels fantastisch. Gaat zelfs nog verder worden uitgebreid met buitenzitjes aan de voetbalkant en aan de handbalkant. Een prachtige ontmoetingsplek voor alle veldsporters/ supporters/ bestuurders en vrijwilligers.

Heel positief.

De kantine “boven” voor de zaalsporten wordt deze zomer gedaan. De kantine zelf is inmiddels opnieuw ingericht en daarmee een stuk gezelliger geworden. Ook is de bar verkleind, waardoor een ruimere aanzit is gerealiseerd. De keuken wordt in de vakantie aangepakt en krijgt een inrichting volgens de voorschriften opslag en hygiëne. Bovendien worden diverse apparatuur vervangen; eenvoudiger bedienbaar en praktischer werkend. Allemaal vrijwilligerswerk!

Daarna is ook deze kantine klaar en geschikt voor zowel kleine als grote bezoeken.

Klaar? Voorlopig wel en met een volle tevredenheid.

 

Brede School.

De definitieve locatie is De Kei geworden. Het bestaande schoolgebouw wordt voor een deel gerenoveerd en voor een deel vervangen voor nieuwbouw. De school krijgt ook een nieuwe gymzaal. Het bouwplan is in voorbereiding.

De SSW heeft steeds gepleit voor een grote gymzaal; model Den Oever. Daarmee de sportfaciliteiten in Hippo maximaal in te vullen. Deze grote gymzaal werd uiteindelijk ook toegezegd. Nu blijkt het gebruik van de gymzaal toch beperkt. De SSW heeft nu zijn wens ingetrokken. Nu komt er een kleine gymzaal. Een gymzaal, die wordt ingericht voor gebruik door de school. Natuurlijk kunnen ook anderen van de gymzaal gebruikmaken, maar dat zal dan zijn beperkingen hebben. Aan de ene kant vindt de SSW dat jammer, maar aan de andere kant moeten we ook praktisch en reëel blijven; wanneer er geen genoeg animo voor is, dan niet.

Neemt niet weg, dat het complex in wording een aanwinst zal worden voor Hippolytushoef.

 

TC Hippo tennis.

De tennisvereniging is nu ook toegetreden tot de SSW. Nu zijn alle verenigingen van het complex aangesloten. Daar zijn wij allemaal erg blij mee. Nu kunnen we elkaar ondersteunen, waar wenselijk. Kunnen we kennis en ervaringen delen om elkaar weer beter te maken. Tenslotte kunnen we waar wenselijk, ons als een grote groep ook naar de gemeente opstellen. Hoe beter onze samenwerking zal worden, hoe meer, beter en doelgerichter de gemeente ons zal kunnen ondersteunen.

 

Feestjes?

Die waren er weer een hele boel. Een sportdag van de scholen. De groots opgezette einde-seizoen feesten van Succes, Tonegido en Break Out. De RABO sponsortocht op de fiets. De wandelvierdaagse. Blij, vrolijk en gewoon nog een keer lekker uit de bol. Als je daarbij een ieder ziet genieten en de vrijwilligers ziet meedoen, dan geeft dat weer veel positieve energie.

Inderdaad allemaal feestjes.

 

Asahi San, judo in het nieuw.

De voorzitter van Asahi San heeft besloten om te stoppen. Lang genoeg geweest en nu tijd voor weer anderen. Was even een lastige actie, maar nu is er dan weer een geheel nieuw bestuur benoemd. Proficiat! Doelstelling is om de judo verder op Wieringen uit te bouwen. Linda Biersteker is de nieuwe voorzitter. Wilt u meer weten; neem dan even met haar contact op? Zij informeert u graag. Voor de vereniging staat zo wie zo een grote uitdaging te wachten. Over een drie jaar moet er een nieuw onderkomen worden ingevuld. Gaat lastig worden, maar is zeker oplosbaar. De gemeente Hollands Kroon volgt de ontwikkelingen nauwgezet en de SSW wil graag meedenken.

 

GV Wieringen gym – jubileum 90 jaar!

De GV Wieringen is in april 90 jaar geworden. Een fantastisch jubileum, waar best even bij mag worden stilgestaan. Dat gaan ze dan ook doen. Op zaterdag 01 juli wordt er een groots opgezette uitvoering gehouden. Deze bleek al snel uitverkocht. Dan nog maar eentje!!!

Ene is in de middag 14.00 uur en de andere is avonds om 19.00 uur. De gym, die momenteel liefst 190 leden heeft en een grote groep vrijwilligers kent, wil in de beide uitvoering graag laten zien, wat zij kan. Met muziek en lichtspel worden de beide uitvoeringen extra luister gegeven.

Er wordt een geringe entree gevraagd; de opbrengst is voor de verenigingskas. De avond uitvoering is inmiddels al vol. De middaguitvoering heeft nog enige plaats. Bent ook u geïnteresseerd? Neem dan even contact op met Nathalie Walschots; zo eventueel per mail nathalie-walschots@hotmail.com.

Komt u ook? De gym ontvangt u graag in het Sportcentrum Wieringen.

En…. U kunt gelijk even kennismaken met de vernieuwde kantine. Daar vertelt de gym u graag verder over hun plannen komend seizoen. Best leuk hoor.

Komende events !!!

De volgende grote events zijn:

01 juli       : Jubileumfeest Gym Vereniging Wieringen met 2 uitvoeringen (en nazit).

17-18 juli : Clubkampioenschappen van de GVW en einde seizoen feestje.

Plan maar in en we ontvangen u graag in het Sportcentrum.

 

Namens het Dagelijks Bestuur SSW en alle deelnemende verenigingen.

Alle deelnemende verenigingen. Nog even op een rij:

Handbal Tonegido
Veldvoetbal Succes
Zaalvoetbal Succes (Vml. Formido en Harmonie)
Basketbal BREAK OUT ’88
Gym GV Wieringen
Biljarten Steeds Beter en De Durpers
Badminton De Tegenpartij
Judo Asahi San
Dynamic Tennis Wieringen

TC Hippo

Nieuw:
Bewegingssport De Bargetters

Sympathisant van:
Vereniging Aak
Historische Vereniging Wieringen
De Wieringer Molens