Dagelijks Bestuur SSW

Na een aanloopperiode waarin lopende zaken zijn geïnventariseerd, zijn we blij als nieuw bestuur van Stichting Sportcentrum Wieringen naar buiten te kunnen treden.

Onder vasthoudende en vastberaden leiding van Fanja Jochems, namens H.V. Tonegido, hebben er afgelopen winter diverse gesprekken plaatsgevonden tussen de gebruikers van Stichting Sportcentrum Wieringen.

Dit heeft er in februari 2019 toe geleid dat de hieraan deelnemende verenigingen, te weten H.V. Tonegido, V.V. Succes, G.V. Wieringen en Break Out’88, een nieuwe Raad van Toezicht (RvT) Stichting Sportcentrum Wieringen hebben benoemd.

Deze nieuwe Raad van Toezicht heeft in maart 2019 een nieuw Dagelijks Bestuur (DB) Stichting Sportcentrum Wieringen kunnen aanstellen. Dit nieuwe bestuur is met ingang van april 2019 operationeel.

Het nieuwe dagelijks bestuur Stichting Sportcentrum Wieringen bestaat uit de volgende personen.

Voorzitter Geert Jasper: voorzitter@sportcentrumwieringen.nl 
Penningmeester Henk Beets: penningmeester@sportcentrumwieringen.nl 
Vice-Voorzitter Henk van Eerden: kantine@sportcentrumwieringen.nl 
Secretaris Dirk Vink: secretariaat@sportcentrumwieringen.nl

Ted Redeker blijft verantwoordelijk voor alle reserveringen en is bereikbaar via reserveringen@sportcentrumwieringen.nl

Gerjan Doeschot en Richard Spruit blijven verder werken aan – het in 2016 ingezette project – Sportcentrum Wieringen energieneutraal te maken.

Mocht jezelf vragen hebben benader dan één van de bestuursleden persoonlijk of via de genoemde mailadressen.

Wij hebben volop vertrouwen in een prettige samenwerking !

Met vriendelijke groet,

Geert Jasper 
Henk Beets 
Henk van Eerden 
Dirk Vink 

Sportcentrum Wieringen klaar voor sportieve toekomst

Sportcentrum Wieringen vierde zaterdag een feestje. Het hele sportcomplex is de afgelopen tijd flink op de schop gegaan. Het resultaat mag er zijn, zo bleek tijdens de opening door wethouder Theo Meskers van de gemeente Hollands Kroon.

Het openingsfeestje werd ingeluid door wethouder Theo Meskers, nauw betrokken bij de ontwikkeling van de sportaccommodaties. ,,De opdracht van het college is om de sportaccommodaties onder beheer te brengen bij de clubs. Vandaag kunnen we zeggen, dat dat is geluk!’’ Hij prees de inzet van vrijwilligers. ,,Daar kun je de verantwoording met een gerust hart leggen.’’ Vervolgens verrichtte de wethouder de officiële openingshandeling. Op dat moment kon je in de hal een kanon afschieten en dat deed de wethouder daadwerkelijk met een fikse knal van een miniatuur kanon. Hoewel het nog geen 18:00 uur was, mocht dat bij deze speicale gelegenheid voor één keer.

Sporthal3

Gerjan Doeschot houdt zijn oren dicht als wethouder Meskers de sporthal knallend opent

Gerjan Doeschot, voorzitter van de Stichting Sportcentrum Wieringen blikte terug op de lange weg, die leidde tot ingrijpende vernieuwing van het sportcomplex. Al in 2000 bleek de sporthal verouderd. Met steun van gemeente en bedrijven kon het opknappen worden gestart. De afgelopen drie jaar kwam het werk goed van de grond. Eerst werden de vloer en de verlichting aangepakt. Later zijn ook de kleedkamers en de kantine van Tonegido en Succes onder handen genomen. De inzet van talloze vrijwilligers heeft een resultaat opgeleverd, waar het dorp trots op kan zijn. ,,Wieringers houden van Wieringen. Daarom doen we alles met elkaar’’, zo verklaarde Doeschot het succes.
Er staan nog wat werkzaamheden op stapel. In de meivakantie wordt begonnen aan de nieuwe tribune van voetbalvereniging Succes. Ook is er de wens om de gymzaal te verbeteren. ,,Dan is het sportcomplex klaar voor het nieuwe seizoen.’’

Sporthal2_1

Na de opening hield het sportcentrum open huis. De jeugd demonstreerde sport en spel en dat trok natuurlijk veel (groot)ouders, maar ook andere belangstellenden.

Bron: www.wieringernieuws.nl

 

Feestelijke opening met spel door de jeugd en bezichtiging

Nieuwe hal Entree kantine

Feestelijke opening met spel door de jeugd en bezichtiging.

Zaterdag 25 april van 13.00 uur t/m 17.00 uur.

Uitnodiging voor allen.

In het jaar 2000 raakte het Sportcentrum gedateerd en moest het een keer grondig worden vernieuwd. De renovatie zou veel geld kosten, waardoor veelvuldig overleg nodig was. Uiteindelijk is door de voormalige gemeente Wieringen in 2011 besloten om geld vrij te maken. Dit was nog geen vrijgave voor een start, daar het credit onvoldoende was. Nadat de bijdrage werd aangevuld door Succes, Tonegido en de SSW; aangevuld werd door verschillende instanties en bedrijven op Wieringen; aangevuld werd door gezamenlijke acties van de deelnemende verenigingen ontstond er de mogelijkheid voor een start. Nadat ook een groots beroep kon worden gedaan op vrijwilligheid zijn we in 2012 begonnen.

Eerst zijn we begonnen met de vervanging van de sporthalvloer en verlichting. Vervolgens met een renovatie en uitbreiding van de kleedkamers en facilitaire ruimten en tenslotte de entree.

Separaat van dit project was de vernieuwing van de gezamenlijke kantine van Succes en Tonegido; is inmiddels ook afgerond. Tenslotte moet nog een geheel nieuwe tribune voor Succes worden gerealiseerd; ook voor deze zijn de plannen inmiddels afgerond en in de zomer gaat de bouw beginnen. Ook weer met een fantastische inzet van vrijwilligheid.

Waarom doen we dit allemaal. Omdat Wieringers van Wieringen houden en zij er veel voor overhebben om de leef kwaliteit op het voormalige eiland op een goed niveau te houden. Sport – spel – bewegen voor elkaar en met elkaar, voor jong en oud. In nauwe samenwerking met het onderwijs en het sportdorp wordt de invulling geoptimaliseerd. De eerste stappen zijn gemaakt. Dat hebben we nu en daar kunnen we barre trots op zijn.

Op zaterdag 25 april maken we er een feestje van. Met alle betrokkenen van het complex en met nadruk met alle vrijwilligers. We sturen geen verdere uitnodigingen, een ieder is van harte welkom. Op de velden is voetbal en handbal. In de sporthal zijn verschillende spelactiviteiten door de jeugd van de deelnemende verenigingen, variërend van sport, spel en bewegen (dance). De beide kantines zijn open, al waar verschillende drankjes en hapjes worden geserveerd. En alles is open voor bezichtiging. Een heleboel clubmensen vertellen u dan graag verder.

Het welkom is vanaf 13.00 uur en de openingshandelingen zijn om 13.30 uur. Wij zijn blij, dat de wethouder de opening zal verrichten; daarmee symboliserende het grote belang van deze ontwikkelingen op Wieringen en de warme support van de gemeente Hollands Kroon.

Graag tot zaterdag 25 april, om 13.00 uur in het Sportcentrum Wieringen.

De Stichting Sportcentrum Wieringen (SSW) met Succes, Tonegido, Formido, Breack Out, De Tegenpartij, Steeds Beter, Asahi San, De Durpers, Harmonie en de Gym Vereniging Wieringen.

Sportdorp Hippolytushoef

U heeft ongetwijfeld ergens wel eens iets gehoord of gelezen van Sportdorp Hippolytushoef, vitale kern voor álle leeftijden. We zijn van mening dat een hoop mensen nog niet precies weten wat het inhoud. Vandaar deze informatie.

 

Ruim een jaar geleden is in het kader van de subsidieregeling Sportimpuls door een groot aantal organisaties in en rond Hippolytushoef een subsidieaanvraag ingediend. De Sportimpuls is onderdeel van het VWS programma Sport en Bewegen in de Buurt. De subsidieaanvraag is goedgekeurd en geldt voor twee jaar. De subsidie is bestemd voor lokale sport- en beweegaanbieders om meer mensen aan het bewegen te krijgen. Er is gekozen voor de interventie “Sportdorp”, één van activiteitenplannen die staan beschreven op de menukaart. De Menukaart biedt een overzicht van  een sport- en beweegaanbod dat de afgelopen jaren met succes is uitgevoerd door sportbonden, beweegaanbieders en andere organisaties.

 

Sportdorp is de ideale interventie om binnen het uitgebreide samenwerkingsverband het gewenste nieuwe sportaanbod voor nieuwe doelgroepen te realiseren. Uit gemeentelijk onderzoek blijkt een grote urgentie en draagvlak onder vrijwel de gehele bevolking. De resultaten van deze  behoeftepeiling zijn de basis voor het laagdrempelig aanbieden van nieuw (sport)aanbod in verschillende activiteiten, modules en lidmaatschappen. Actief meedoen is het sleutelwoord; als sporter, aanbieder, vrijwilliger of soms gewoon als supporter.

 

De aanzet voor de subsidieaanvraag is tot stand gekomen door een samenwerking van Sportservice Schagen en Stichting Sportcentrum Wieringen. Sportservice Schagen (onderdeel van Sportservice Noord-Holland) heeft de aanvraag geschreven, Voetbalvereniging Succes heeft formeel gezien de subsidieaanvraag ingediend.

 

Organisaties die betrokken zijn bij Sportdorp Hippolytushoef zijn: voetbalvereniging Succes, handbalvereniging Tonegido, Basketbalvereniging Break Out, Badmintonvereniging de Tegenpartij, Biljartvereniging Steeds beter, Zaalvoetbalvereniging De Harmonie, Gymnastiekvereniging Wieringen, judovereniging Asahi San, Sportcentrum Hippogym, Bargetters, Zwembad De Venne, Sportmassage Hollands Kroon, Sport-nu Westerland, Woonzorggroep Samen, Wonen Plus Welzijn, Lokaal Samenwerkende Bonden Ouderen Hollands Kroon en Omring. De Gemeente Hollands Kroon is betrokken geweest bij de huis-aan-huis verspreiding van de behoeftepeiling onder de bevolking van Hippolytushoef.

 

Bij de officiële start op 20 september jl. nam wethouder Bijlstra van Hollands Kroon de website van het sportdorp in gebruik: www.sportdorphippo.nl. Op deze site vindt u alle informatie alsmede het actuele sport- en beweegaanbod van Sportdorp Hippolytushoef, een vitale kern voor álle leeftijden. Ook is het Sportdorp te volgen via Facebook.

Voor vragem of meer informatie kunt u terecht bij de projectleider van Sportdorp Hippolytushoef, dhr. Ossip Wijnker: sportdorphippo@sportserviceschagen.nl.

Vlooienmarkt

Zondag 22 februari 2015 grote vlooienmarkt in sporthal Wieringen te Hippolytushoef

Op zondag 22 februari grote vlooienmarkt in sporthal Wieringen (Belterlaan 1) te Hippolytushoef
De vlooienmarkten in sporthal Wieringen staan garant voor gezelligheid en heel veel leuke spullen.
Wilt u graag deelnemen aan deze markt dan kunt u bij ons een kraam of grondplaats huren!
Een gezellig dagje uit voor het hele gezin. Bovendien hebben kinderen t/m 12 jaar GRATIS toegang op deze markt!

De markt is geopend van 9:30u tot 16:00u. De toegang bedraagt 2 euro. Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang.

VLOOIENMARKT 22 februari vlooienmarkt sporthal Wieringen Hippolytushoef

Informatie:
Organisatieburo de Lang
Tel: 0229 – 757766 of 06 – 36124825
www. burodelang.nl

behoeftepeiling

Hippolytushoef 16 januari:

 

Sportservice Schagen en de Stichting Sportcentrum Wieringen roepen de inwoners van Hippolytushoef op om een behoeftepeiling in te vullen. Alle gezinnen in Hippolytushoef hebben de behoeftepeiling in november ontvangen.

 

Hippolytushoef is de komende twee jaar omgedoopt tot Sportdorp Hippolytushoef. Het verminderde aantal inwoners, de vergrijzing en het verdwijnen van voorzieningen verminderen de aantrekkelijkheid van onze kern. De sportverenigingen zijn zich terdege bewust van de invloed, die deze ontwikkelingen hebben op hun toekomst. Sportservice Schagen en de Stichting Sportcentrum Wieringen zijn vastbesloten om samen met andere sportaanbieders en maatschappelijke partners hun sportaanbod zo aan te passen, dat meer doelgroepen meer gaan sporten.

 

Bewegen draagt bij aan de vitaliteit van de inwoners, de leefbaarheid in de kern en het behoud van de voorzieningen. Door dagelijks te bewegen, iedereen op eigen niveau, worden inwoners op een gezonde manier oud.

 

Met de uitkomsten van de behoeftepeiling wordt binnen het bestaande samenwerkingsverband het gewenste nieuwe sportaanbod voor nieuwe doelgroepen gerealiseerd en op een flexibele manier aangeboden. U heeft tot 31 januari de tijd om te reageren. De behoeftepeiling is ook in te vullen op www.sportdorphippo.nl . Op de site vindt u tevens het actuele nieuws en bewegingsaanbod.

 

Sportservice Schagen

Stichting Sportcentrum Wieringen

 

B&B Huize Doeschot

Gerjan en Ria Doeschot

Mob: 0031 (0)6 1317 2584 – 0031 (0)6 1350 8148

www.bb-huizedoeschot.nl

Martin Oden biljart toernooi 2014.

De biljart vereniging Steeds Beter uit Hippolytushoef organiseert komende week 20-22 en 25 januari de 10e editie van het Martien Oden invitatietoernooi libre.
De wedstrijden beginnen woensdag en vrijdag om 19:00 uur en zaterdagmiddag om 13:00
in de kantine van de sporthal Wieringen. De twee wedstrijdbiljarts staan er weer pico-bello bij. De bar staat weer garant voor veel drankjes en hapjes. Kortom een ideale mix van top biljart en gezelligheid. U bent van harte welkom.
Ook dit jaar zijn er spelers uit de kop van Noord Holland geïnviteerd die het libre spel hoog in het vaandel hebben staan. Zij zullen alles in het werkstellen om het publiek te laten genieten spannende en van attractieve partijen.

De zes deelnemers aan deze editie van het libre toernooi zijn:
Naam Vereniging Car.
J. Goverse Lotus 81 Wieringerwerf 60
Ch. IJzer Steeds Beter Hippolytushoef 70
M. Hink Sombroek L-Dijk Noord Scharwoude 90
R. van Es MBSOV Den Helder 110
G. Pankras De Carambole St. maartenvlotbrug 130
H. Buijs Steeds Beter Hippolytushoef 200
De wedstrijdleiding in handen van Piet Versluis en de arbitrage
wordt verzorgt door de bondarbiters P. Luiken, L. van Kampen, C.J. Looyesteyn en D. Vanacker

Verbeterwerkzaamheden van het sportcentrum.

Op het moment naderen de verbeterplannen van het sportcomplex Stichting Sportcentrum Wieringen te Hippolytushoef het eindstadium van uitvoering. Kleedkamers, bestuursruimten, kantine sporthal en facilitaire ruimten worden aangepakt. Het concept is reeds bepaald. De aanvragen zijn uitgezet en in behandeling. Geleidelijk aan kunnen door Succes, Tonegido en SSW definitieve keuzes worden gemaakt. De bedoeling is om eind juni 2014 te starten. Dus na het jubileum van Succes. Een megaklus voor professionele aannemers, maar ook met een brede groep van vrijwilligers. Noodzaak om alle wensen met een beperkt budget te kunnen invullen.

De renovatie van de kantine van Succes en Tonegido is hier direct bij betrokken, doch wordt door Succes en Tonegido separaat behandeld. Omdat de wens is om voor het jubileumfeest van Succes de kantine gereed te hebben, is zaterdag 04 januari het startschot gegeven. Een grote groep vrijwilligers is opgeroepen en zijn enthousiast met het strippen van de bestaande bebouwing aangevangen. Het werd hard werken, maar ook was het feest. Waarom? Eindelijk de start, opluchting. Ook werd goed aan de inwendige mens gedacht en er was veel lol. Samen sterker, met elkaar en voor elkaar. Na anderhalve week is het stripwerk geklaard. Een fantastische prestatie. Nu aanpakken de plannen voor het herstel en de inrichting. Gaat echt leuk worden. Kom maar eens kijken. Wij houden u verder op de hoogte.

Foto’s volgen en zullen mettertijd worden toegevoegd.

 

Gerjan Doeschot

Damsterpad 6

1778 KJ Westerland

06-13172584

Winterzaalvoetbaltoernooi 2013 – 2014 Bodegom.

Elk jaar wordt dit bijzondere toernooi weer gehouden. Tijdens de feestdagen van 21 december tot en met 04 januari. De jeugd van Succes, Wiron, DWOW, CVW, Kreileroord en Flevo strijden in de sporthallen SSW in Hippolytushoef en De Zuiderzeehal in Wieringerwerf om de prijzen. Het toernooi is elke keer weer prima georganiseerd. Vele ouders komen aanmoedigen. Er is dan ook altijd veel gezelligheid. Even lekker weg en oude bekenden ontmoeten tijdens de feestdagen en de jaarwisseling is altijd leuk. Het programma kunt u zien op de site www.vvsucces.com. De finales zijn 04 januari.

Alle lezers alvast een heel fijn en sportief 2014 en zeker-en-graag tot 04 januari.

 

SSW Sporthal Hippolytushoef.

Gerjan Doeschot

Damsterpad 6

1778 KJ Westerland

06-13172584

 

 

Vlooienmarkt

VLOOIENMARKT Hippolytushoef,           ZONDAG 24 november.

 

In 2012 is de vlooienmarkt weer opgepakt; een twee maal jaarlijks evenement. Het Sportcentrum Wieringen en dan met name de Sporthal op de Belterlaan in Hippolytushoef bleek weer de perfecte locatie. De eerst markt in 2012 was nog aarzelend. Het aantal kramen was toen beperkt. Wel was het aanbod al heel divers. En het bezoek was alleszins redelijk.

 

Zondag 24 november was inmiddels de derde keer. Reeds nu kunnen we spreken van een succesvolle ontwikkeling. Het aantal kramen is gegroeid naar 60 stuks; de interesse van de deelnemers was groot. Daardoor was de hal reeds voor 90% gevuld; bijna helemaal vol dus. Het aantal artikelen was zeer breed. Dan was er ook veel bezoek en een prettige sfeer, zowel op de markt als in de kantine.

Natuurlijk kon het niet uitblijven; we werden verrast door het bezoek van een aantal Zwarte Pieten met pepernoten en allerlei lekkere dingen.

 

Op het parkeerterrein was het wel een chaos van belang. Veel mensen konden hun auto niet meer kwijt; gelukkig vonden zij een plekje aan de kant van de weg. Een ieder was zeer behulpzaam en alles werd heel positief opgelost. Ook liepen veel mensen kriskras door elkaar met hun waar, variërende van hobbelpaard tot springbok, van modelauto tot lego doos, van kleding tot speelgoed en van leeswerk tot schoonmaakmachine. Je kon het zo gek niet bedenken. Vol met verhalen  en allemaal heel tevreden.

 

Ook geldt een compliment voor al onze vrijwilligers. Zij hebben zaterdagavond alles neergezet en op zondagavond weer afgebroken en opgeruimd. Door een zeer positieve ondersteuning van het Organisatiebureau De Lang, was het werk zo gefikst en heeft niemand er verder hinder van ondervonden. Zelfs Riekes en Peter hadden daarbij het zweet op de kop. Zondagavond was er weer gewoon tennis.

 

Allemaal heel top en daarom alle reden om er weer een volgende keer aan toe te voegen. Wanneer exact is nog de vraag, maar heel waarschijnlijk wordt dat februari 2014. U gaat er zeker van horen.

 

Nogmaals allemaal veel dank en graag tot volgende keer.

 

Stichting Sportcentrum Wieringen

Sporthal.

Gerjan Doeschot